vrijdag 27 september 2013

Anderen liefhebben door jou te gebruiken

Laat Mij je ogen gebruiken om de noden van een ander te zien.
Laat Mij je oren gebruiken, om de hartenkreet van een eenzaam mens te horen.
En je tong, opdat Ik woorden van liefde en hoop mag spreken tot hen die terneergeslagen zijn.
Je hart wil Ik breken voor al die velen die Mijn liefde niet kennen.
Ik zou je handen willen gebruiken om de tranen te drogen bij hen die overmand zijn door het verdriet.
Om een schouderklopje te geven aan een ontmoedigd mens.
Om iemand overeind te helpen die ten val is gekomen op zijn weg.
En laat Mijn Woord je vervullen, zodat je overloopt met de warmte, de vreugde, de liefde en de hoop die daar in ligt besloten.
Want als Mijn Woord in je hart leeft en in je geest en gedachten woont, dan straal je die liefde uit en dan denken anderen: "Dat wil ik ook!"
Geef en het zal je gegeven worden.
En als je er op uit trekt om Mijn Woorden, Mijn liefde en Mijn Evangelie aan anderen door te geven, dan zal Ik Mijn liefde over je uitstorten.
Een genezer van harten, dat zul je dan zijn.

Jezus
                              
© www.actiefonline.nl
    Met toestemming overgenomen


 
Heer Jezus,
Hier ben ik.

Open mijn ogen,
zodat ik de nood van een ander zal zien.
Open mijn oren,
zodat de hartenkreet van een eenzaam mens
niet langzaam wegsterft zonder dat ik hem hoor.
Laat mijn tong een instrument zijn van Uw vrede,
met woorden van liefde en hoop voor hen
die terneergeslagen zijn.
Maak mijn hart breekbaar voor hen
die U niet kennen.
Gebruik mijn handen om de tranen te drogen van hen
die overmand worden van verdriet.
Of om een schouderklopje te geven,
of om iemand overeind te helpen die gevallen is.
Vul mijn hart en mijn geest met Uw woord.
Laat het daar woning maken,
zodat ik zal overlopen van liefde, warmte, vreugde en hoop,
zodat anderen gaan hunkeren naar U.
Laat mij van U ontvangen, en geven ...
Dank u wel,
dat als ik er op uittrek om anderen te laten delen in Uw liefde,
Uw woorden, Uw evangelie,
U Uw liefde over mij uitstort.

Maak mij,
laat mij zijn,
een genezer van harten.

- Amen - 
 
Uw dochter,
Rita en ...?
                     

2 opmerkingen: