zondag 23 juni 2013

Fear not, My child! - Vrees niet, Mijn kind!

Fear not, My child!
Vrees niet, Mijn kind!

Door het nummer ‘The courtroom’ van Carman, waarvan ik de link geplaatst heb bij het stukje op ‘In rust bij U’ kwam ik ook onderstaand nummer weer tegen; ook van Carman.
Fear not, My child!

Het is inmiddels zeker tien jaar geleden, dat dit nummer zo’n belangrijke rol speelde in mijn leven.
Fear not, My child; vrees niet, Mijn kind!
O ja, er ging bijna geen dag voorbij, dat ik niet bang was.
Bang voor een telefoontje, of nog erger, bang dat de politie aan mijn deur zou staan met de mededeling, dat onze zoon niet meer leefde.
Regelmatig kregen we immers een telefoontje: ‘Mam, pap, ik sta bij de trein en ik heb de neiging om …’
Het is gelukkig nooit gebeurd, maar de angst ervoor was groot en toen iedere dag aanwezig.

Het was in die tijd dat dit nummer van Carman mijn leven binnenkwam en ik weet nog dat ik heel wat keren heb gehuild bij dit nummer.
Het was iedere keer alsof God Zelf tegen mij zei:
‘Wees niet bang, Mijn kind!
Ik ben altijd bij je.
Ik voel elke pijn
en zie iedere traan.
Wees niet bang, Mijn kind!
Ik ben altijd bij je.
Ik weet hoe Ik moet zorgen
voor wat Mij toebehoord.’

Het was dan alsof Hij met Zijn hand over mijn hoofd streek terwijl deze woorden klonken.
Het was daardoor, alsof Hij de woorden Zelf uitsprak tegen mij en ze gaven troost en bemoediging.
Ik kon weer even verder.
Voor korte tijd was het niet de angst die regeerde, maar Hij.
Ja, voor korte tijd, want de angst om  mijn kind was zo groot.
Maar steeds opnieuw greep ik naar dit nummer.
Steeds weer als de angst hevig werd en me onderuit wilde schoppen, draaide ik dit nummer.

‘Kijk niet achterom, Mijn kind,
ontmoediging is alles wat je zult vinden.
Kijk niet naar de golven van de zee,
maar richt je ogen op Mij!’

Ik zal je sterk maken,
je verbrijzelde moed herstellen.
En mocht je vallen of gekwetst worden,
denk dan aan mijn eeuwenoude woorden.

Wees niet bang!’

In de jaren die volgden zijn er nog heel wat andere momenten geweest, waarin ik dit nummer draaide.
Soms zocht ik het nummer op en wilde gewoon even opnieuw Die Stem horen.
‘Wees niet bang, Mijn kind, Ik ben bij je! Altijd!

In (bijna) ieders leven zullen er momenten zijn waarin angst of onzekerheid, om welke reden dan ook, ons leven bedreigen.
Je baan die op de tocht staat, de uitslag van een onderzoek, waardoor de grond onder je voeten is weggeschopt.
Ziekte, al dan wel of niet levensbedreigend, kan alles in de war gooien en je toekomst onzeker maken.
Echtscheiding; hoe moet je alleen verder? Huis, werk, kinderen?
En zo zijn er nog zoveel dingen die een mens kunnen beroven van zijn innerlijke rust en vrede, zijn zekerheden.
Soms komen zo angst en onzekerheid je leven binnengeslopen, en soms komen ze binnen als een onverwachte stortbui.

Wat is het dan een rijkdom om deze woorden te mogen horen, ze te mogen kennen: Fear not, My child! Vrees niet, Mijn kind! Wees niet bang, Mijn kind! Want Ik ben altijd bij je!


In myself I failed the Lord
Then was afraid to try once more
That fire in my soul had fled
That’s when Jesus came and said

My spirit, gives the strength you need
to raise you up and to succeed
and for vision in the night
to you I'll give these words of light

fear not my child
I’m with you always
I feel every pain
and every tear I see

Fear not my child
I’m with you always
I know how to care
for what belongs to me

He said my child don’t look behind
Discouragement is all you'll find
don’t watch the waves that roll the sea
just focus your eyes on me

And I will make you strong and then
your shattered courage I will mend
and if you fall and should get hurt
remember these eternal words
fear not my child
I’m with you always
I feel every pain
and every tear I see

Fear not my child
I’m with you always
I know how to care
for what belongs to me

I know how to care
for what
belongs to me

Geen opmerkingen:

Een reactie posten