woensdag 3 mei 2017

FF - First Focus - Kracht in moeilijkheden

3 mei 2017


‘In de wereld lijdt gij verdrukking …’
Johannes 16:33


Vandaag heb ik nogal wat moeite met de kant die de schrijver op gaat …

Met de tekst van vandaag in gedachten, wijst hij op hoe rein en heilig God is en op het feit dat we op een dag net als Hij zullen zijn.
Maar, hij stelt daarbij de vraag of dit gemakkelijk zal gebeuren en …
‘Zal dit niet een enorme zuivering in de oven van smart kosten om u te reinigen?’
De schrijver gaat verder door ons voor te houden dat we ons op vijandig terrein bevinden, en dat de wereld niet onze vriend is.
Tenslotte wijst hij ons op ons eigen hart, op de zonde en ons eigen ik die zich daar nog steeds in bevinden en dat we dus door dit alles juist moeilijkheden moeten verwachten, maar dat we niet hoeven te wanhopen, want God is bij ons om ons te helpen → Psalm 91:15.


Wat mij het meest ‘raakt’ in het stukje van vandaag, is dat het op mij overkomt dat we straks alleen heilig en rein als Hij kunnen zijn, als we door zware verdrukking/moeilijkheden gaan; dat het ons wel wat moet kosten om zo rein en heilig als Hij te worden.
De schrijver zal het, denk ik, vast wel anders bedoelen, maar op mij komt dit over alsof het offer van de Here Jezus niet voldoende is; dat we, ondanks Zijn Genadegeschenk, toch ook nog door allerlei moeilijkheden heen moeten, zodat we door deze moeilijkheden gelouterd worden; ontdaan worden van …
En dat is gewoon niet waar!
Het offer van Jezus is voldoende, is afdoende!
Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven, zodat wij kunnen leven.
Als we Hem hebben aangenomen als onze Verlosser en Zaligmaker zijn we zelfs nu al rein en heilig in Gods ogen; want God ziet niet ons, maar Zijn Zoon, die de prijs voor onze zonden heeft betaald.
Geen enkele moeilijkheid, geen enkele loutering, kan ons heiligen en reinigen zodat op een dag rein en heilig als Hij zullen zijn, alleen het offer van Jezus!

Wel vraagt God van ons , en misschien dat de schrijver daar op doelt, om steeds heiliger te leven, om heilig te zijn als Hij, maar dat is met het oog op ons leven hier en nu.
>> 1 Petrus 1:15,16
‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,  word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven:  Wees heilig, want Ik ben heilig.’
En dit in de wetenschap dat we gekocht en betaald zijn met het bloed van Jezus. (vers 18,19)


Als de schrijver vervolgens wijst op ons eigen hart, op de zonde en ons eigen ik die zich nog steeds daarin bevinden en dat we daarom dus moeilijkheden moeten verwachten, kan ik hem ook niet volgen.
Want de tekst waaruit zijn gedachten voortkomen, zijn de woorden van Jezus, waarin Hij Zijn discipelen –en ons, wil voorbereiden om wat komen gaat omdat zij -wij, Zijn volgelingen zijn.
De verdrukking waar Jezus in mijn ogen op doelt, zijn de moeilijkheden die voortkomen uit het feit dat wij om te kunnen delen in Zijn heerlijkheid, ook zullen delen in Zijn lijden.
Dus niet zoals het schrijven op mij overkomt door de zonde en ons eigen ik, alhoewel dezen ons ook vele moeilijkheden kunnen bezorgen.

Zegt Jezus immers ook niet in Johannes 15:18-27 dat zoals Hij is gehaat en vervolgd, ook Zijn volgelingen daar rekening mee moeten houden?!


Als laatste verwijst de schrijver naar Psalm 91:15 waar staat: ‘Ik zal in de benauwdheid bij u zijn, Ik zal u uitredden en tot ere brengen.’
Een waar woord, zonder meer, maar gezien de tekst die de schrijver heeft gebruikt niet van toepassing, hoe waar ook.
Want het Bijbelvers gaat namelijk nog verder, want op de plaats van de puntjes staat:
‘maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’
Jezus Zelf bemoedigt Zijn discipelen en ons ook na Zijn aankondiging over de moeilijkheden die ons te wachten staan.
Hij zegt als het ware: ‘Jongens, hoe zwaar en moeilijk jullie het ook in dit leven zullen krijgen, vergeet nooit dat Ik de wereld –en alles wat dit inhoudt en omvat- heb overwonnen!’
Aan het kruis op Golgotha heeft Jezus de overwinning behaald; de satan is verslagen!
Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat de woorden van Psalm 91 eigenlijk hun vervulling vinden in de woorden van Jezus.
In onze benauwdheid is Hij bij ons, want Jezus is ons in alles voorgegaan.
Hij zal ons uitredden; Jezus’ offer is onze redding.
Tot ere brengen; in Jezus zijn we een nieuwe schepping; zijn we zonen en dochters van de Allerhoogste.


Kracht in moeilijkheden.
In de wereld lijdt gij verdrukking …
Maar …!
Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!

Wat we ook te verduren krijgen, we zullen het aankunnen dankzij Hem die alles heeft overwonnen en ons de kracht geeft die we nodig hebben.7 opmerkingen:

 1. Ik kan me in jouw uitleg ook beter vinden Rita. Ook vraag ik me af uit welk jaar dit boekje stamt: ‘Zal dit niet een enorme zuivering in de oven van smart kosten om u te reinigen?’ klinkt me nogal ouderwets in de oren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha, ha, nou, het boekje is zo oud nog niet, maar de schrijver wel :), die is van de vorige eeuw.
   Meestal geef ik het weer in eigen woorden, maar in dit geval leek het me beter om zijn eigen woorden te gebruiken.
   Hoewel het taalgebruik in het dagboekje best ouderwets is, heeft het daarmee voor mij ook vaak meer diepgang, maar dat kan ook komen omdat ik wel een beetje met dit soort ouderwetse taal ben opgegroeid.
   Daarbij is het dagboekje ook minder eenzijdig als sommige huidige dagboekjes.
   Alleen vandaag was ik het even niet met hem eens, al zou het ook kunnen dat hij het anders bedoelt.

   Verwijderen
  2. Ik ben ook van de vorige eeuw ;-) Soms hebben de oudere schrijvers idd meer diepgang en dat is fijn.

   Verwijderen
 2. Klinkt als een oudvader. Bekend in mijn oren deze taal.

  Door schuld en lijden zalig worden is ook iets bekend. Er werd niet gepredikt dat Jezus redt. Maar dat het nodig was diep besef van je zonde en duistere hart te hebben. Daar zwaar onder gebukt te gaan en met een wonder van God kon Hij met Zijn licht je kiezen om te redden en te wassen. Maar het ging samen in eigen werk en veel geluk. Niets met het offer van Jezus die de wereld wil redden. Het duister overwon.

  We kunnen nog steeds lijden om Zijn naam. We kunnen nog steeds niet onder het lijden van de wereld uit. Maar we mogen hoop hebben op een toekomst die zeker is in Zijn hand. Ons eeuwige leven is door Jezus grote offer te verkrijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt, Petrina, een soort oudvader.
   Maar Hij geloof weldegelijk dat Jezus redt, vandaar dat dit stukje me vreemd overkwam en ik de indruk heb dat hij het misschien toch iets anders bedoelt dan het overkomt.

   Verwijderen
 3. Andrew Murray? Ik vind het al met al heel mooi om jouw worsteling eromheen te lezen. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, dagboekje is van Spurgeon, maar qua schrijfstijl lijken ze wel op elkaar.
   En jij bedankt voor je reactie 😊

   Verwijderen