donderdag 19 februari 2015

Dag 2. Verschoppeling(en)

Door de ogen van de bloedvloeiende vrouw
 … naderde Hem van achteren …
Lucas 8:44


Jaren heb ik dit gedeelte gelezen zonder de diepte te beseffen wat het voor deze vrouw moet hebben betekent om al twaalf jaar aan bloedverlies lijden, tot dat ene moment dat er over gepreekt werd en mij duidelijk werd wat het inhield.

Twaalf jaar bloedverlies, en daarmee ook al twaalf jaar onrein …

Leviticus 15:25-31
Wanneer een vrouw buiten haar menstruatie langdurige bloedingen heeft, of wanneer zij langer ongesteld is dan normaal, dan is zij al die tijd onrein, net als tijdens de menstruatie.
Waar zij in die tijd ook maar op ligt of zit, het is onrein, net als tijdens de menstruatie.
Wanneer iemand zo’n voorwerp aanraakt, is hij onrein; hij moet zijn kleren wassen en een bad nemen, maar tot de avond blijft hij onrein.

Wanneer de vrouw van haar kwaal is genezen en weer in het reine wil komen met de Heer, moet zij zeven dagen wachten; hierna zal zij rein zijn.
Op de achtste dag zal zij twee tortelduiven of twee gewone duiven naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent.
dan zal de priester de ene duif opdragen als offer voor de zonde en de andere als brandoffer.
Zo zal de priester alles in het reine brengen tussen de genezen vrouw en de Heer.

Zo gaf de Heer aan Mozes en Aäron de opdracht om de Israëlieten voor onreinheid  te waarschuwen.
Want het zou hun dood betekenen, wanneer zij in onreine toestand naar de tent van de Heer zouden gaan, midden in het tentenkamp.


Onrein!
Alles wat ze maar aanraakte …
Onrein!
Alles waar ze maar op zat of lag …
Onrein!
Ook iedereen, die ook maar iets aanraakte wat zij had aangeraakt …
Onrein!
Onrein!

Geen aanraking!
Geen liefkozing!
Geen man!
Geen kinderen!
Geen warmte en geborgenheid!
Mensen die met een boog om je heen lopen!
Gemeden!
Buitengesloten!
Geen toegang tot de tempel!
Eenzaam en alleen!
Schuw!
Misschien ook wel verbitterd en verhard.
Een outcast.
Wie geeft nog om haar?

In diepe eenzaamheid gaat zij haar weg.
Schuw  en schichtig ziet ze om zich heen.
Niemand mag haar aanraken;
onrein, onrein, onrein!
Bij een ieder die zij tegenkomt,
kruipt ze moedeloos en verdrietig ineen.

Alles, alles heeft ze geprobeerd.
Berooid is ze achtergebleven.
Niemand die haar nog helpen kan;
voorbij, geen geld, geen hulp!
Niemand ziet meer haar verdriet,
of de zinloosheid van haar leven.

En nu is daar die Man die wonderen doet.
De één na de ander wordt door Hem genezen!
Zou ze? Ach, wat heeft ze te verliezen?
Nieuwe hoop ontluikt!
Stilletjes nadert ze Hem van achteren,
angstig als ze is om opnieuw te worden afgewezen,


Er is er Eén Die oog heeft voor alles wat verloren is;
Die oog heeft voor de outcasts en verschoppelingen.
Er is er Eén, Die verder ziet dan wat ogen zien.
Er is er Eén, Die kwam juist voor de geringe.

Er is er Eén, Die niets liever wil dan dat mijn hart
geraakt wordt zoals dat van Hem voor dat
wat verloren is, verstoten, zwak of geschaad;
die als Hij, de noodkreet hoort van een wanhopig stem.


Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw kun je vinden in:
>> Mattheüs 9:18-26
>> Marcus 5:25-34
>> Lucas 8:40-56

Gedachten bij het boekje 'Vrouwen rond het kruis'

1 opmerking: