Bemoedigingen
voor de NachtIn vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, Here, doet mij veilig liggen.

Psalm 4:9

Lekker slapen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid.
Even wat lezen kan dan weleens helpen om je gedachten te verzetten.
Zelf lees ik altijd voor het slapen gaan uit een dagboekje.
Ik vind het gewoon fijn om zo, samen met God, de dag af te sluiten.
Nog even wat lezen, bidden en wat mijmeren 
voordat mijn gedachten door de slaap worden ingehaald.
Niet teveel, gewoon een klein stukje;
een tekst met een paar woorden erover ...
Daar er echter niet echt veel van zulke boekjes zijn,
en zeker niet voor de nacht, 
ontstond het verlangen om zelf af en toe 
zo'n kleine bemoediging voor de nacht te schrijven.
Dat deze bemoedigingen ook voor jou tot zegen mogen zijn 
en je vullen met Zijn rust en vrede.
Ik bid je Gods zegen en nabijheid toe!

Slaap lekker

Dat de liefde van God
je zal omringen,
als een warme deken
over je heen.
Dat je in Zijn geborgenheid
rustig zal slapen,
wetende,
ik ben niet alleen.

Dat de liefde van God
je zal beschermen,
als een schild
over je heen.
Dat je in Zijn aanwezigheid
vredig kan rusten,
wetende,
Hij laat mij niet alleen.

Dat de liefde van God
je zal sterken,
verkwikken
door de nachtrust heen.
Dat je door Zijn
tegenwoordigheid
verkwikt weer op zal staan,
wetende,
Hij liet mij nooit alleen.

____________________________________________________________________

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.
Psalm 139:12

Licht in de duisternis

Het is tijd om te slapen.
Ik knip het licht uit, en trek
de dekens dicht over me heen.
De duisternis drukt zwaar.
Ziet U me wel, Heer?
Ik voel me nu zo alleen.

In het duister van de nacht
bespringen mij allerlei
gevoelens en gedachten.
Zal ik wat licht ontsteken,
om zo de pijn van het duister
van de nacht iets te verzachten?

Laat de slaap toch komen;
ik woel, ik draai; nee, 
ik wil niet voelen of denken.
Och Heer, wilt U toch 
in het duister van de nacht
mij verlichting schenken.

Dan houdt U mij Uw Woord,
dat wat ik net nog las,
opnieuw voor ogen.
Over hoe het duister voor U
is als het licht en ik proef
hierin Uw mededogen. 

Want de nacht is voor U als de dag,
en de duisternis als het licht.
Zo zal ik in het donker van de nacht
nooit buiten het bereik zijn van Uw zicht.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt U zich over mij.
Of het nu licht is, of donker als de nacht,
U bent altijd heel dichtbij.

____________________________________________________________________

Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.
Psalm 57:3

Geloof en vertrouwen

Welk een geloof en vertrouwen klinken er niet in deze woorden van David door.
Hij was door de profeet Samuël tot koning gezalfd, maar het enige dat er tot nu toe gebeurde, was dat de huidige koning hem naar het leven stond.
En toch, toch nam David het heft niet in eigen hand, zelfs niet toen hij de kans had om Saul te doden. Nee, hij wachtte Gods tijd af; hij geloofde dat God Zijn werk aan hem zou voltooien.
Dus hij geloofde ook dat God hem daar in die grot zou redden van Saul.
En zoals God het voor David heeft gedaan, doet God dit ook voor ons.
Misschien is je onrecht aangedaan, misschien staan mensen je figuurlijk gezien naar het leven. Misschien krijgt een ander de promotie die jij eigenlijk had verdient, of  word je op een andere manier gepasseerd, of …
Laten ook wij dan naar God gaan en ons vertrouwen op Hem stellen, net als David.
Nee, wij zijn dan misschien wel niet tot koning gezalfd, maar ik geloof wel dat God een ieder van ons  dingen wil leren.
Hij heeft ons gemaakt en weet wat we nodig hebben in dit leven om te kunnen leven tot Zijn eer en glorie; een ieder op zijn of haar eigen plek.
Ik moet denken aan een uitspraak die ik eens hoorde in een YouTube filmpje van Sheila Walsh nadat ze gehoord had dat er kanker gevonden was bij haar. Ze zei: ‘I want You to do whatever will bring more glory to Your Name.’
Oftewel: ‘Ik wil dat U dat doet wat aan Uw Naam de meeste glorie brengt.’
Misschien zijn deze woorden wel de beste woorden om te bidden zowel aan het begin van een nieuwe dag, maar ook aan het einde van de dag.
Het helpt ons om los te laten en op Zijn volmaakte plan te vertrouwen.

Heer, ons leven is, net als dat van David, in Uw hand, wat er ook gebeurt.
En zoals David wist dat U Uw werk in hem zou voltooien, zo zult U dat ook bij een ieder ons, Uw kinderen doen.
Laat daarom, Heer, alles dat vandaag is gebeurd, alle goede, maar ook alle moeilijke dingen, zo uitwerken dat het U de meeste eer brengt.     

– Amen –  

____________________________________________________________________

Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
en een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Een lamp overdag

Een enkele keer gebeurt het me dat ik naar boven ga om naar bed te gaan en met het tandenpoetsen me realiseer dat de pijn in mijn rug of benen toch net iets erger is dan ik beneden dacht en dat het misschien toch beter is om nog maar even iets in te nemen zodat ik kan slapen.
En dus toch nog maar even snel naar beneden om wat paracetamol te pakken.
Een keer had ik geen zin om de lampen aan te doen, want dacht ik, ik weet precies waar ze liggen en het beetje licht van de gang zal vast genoeg zijn.
Maar waar ik niet aan had gedacht is, dat daar ook nog andere medicijnen lagen, en uiteindelijk moest ik alsnog het licht aan doen, want ja, ik wilde wel het goede pakken.
Aan dit voorval moest ik denken toen ik vanavond deze tekst las: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' 
Hoe vaak nemen we beslissingen zonder eerst Hem, Zijn woord te raadplegen?
Hoe vaak beginnen we aan ons dag zonder eerst naar hem toe te gaan, zonder eerst Zijn woord te lezen? Hoewel het overdag licht is om ons heen, heerst de duisternis.
En zoals ik een lamp nodig had om het juiste doosje te pakken, hebben we Gods woord nodig om de juiste weg te kunnen gaan in deze duistere wereld.
Zodra het gaat schemeren doen we automatisch de lampen aan, hoe goed zou het zijn als we dan ook automatisch de dag zouden beginnen met Hem, met het lezen van Zijn Woord, zodat ook overdag onze weg goed verlicht is. 

Lieve Vader, doe ons beseffen, zo vlak voor het slapen gaan, dat het niet alleen goed is om de dag af te sluiten met U, maar ook hoe belangrijk het is om de dag met U te beginnen.
Om aan het begin van de dag het licht van Uw Woord te ontsteken, zodat Uw Woord de lamp voor onze voet kan zijn en het licht op ons pad. 

– Amen –

____________________________________________________________________

Welzalig de man ...    die zijn vreugde vindt in de wet 
van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Psalm 1:1,2
Vreugde vinden in ...?

Misschien vindt je het zo voor het slapen gaan niet echt een moment om nog even te moeten nadenken, noch als je ’s nachts wakker wordt, maar toch wil ik je daarin wel even meenemen en uitdagen.
De Psalmdichter heeft het over ‘de wet’, maar ik geloof dat we dat ook mogen vervangen door ‘Het Woord’.
Vreugde vinden in ‘Het Woord’, het lezen en overdenken, overdag en ’s nachts.
Maar ik moet ook ergens anders aan denken, of beter gezegd, áán Iemand anders, namelijk aan de Here Jezus, Die ‘Het Woord’ is (Joh.1).
Dan wordt het Zijn leven bestuderen en overdenken; in Hem vreugde vinden.
Jezus is Gods levend geworden Woord!
Warren Wiersbe zegt in het Dagboek ‘Leven uit de Psalmen’: ‘Waar we onze vreugde in vinden, daar laten we ons door leiden.’
Het is overduidelijk in Wie de Here Jezus Zijn vreugde vond, en daarmee door wie Hij geleid werd. Maar hoe is dat bij ons?
Hoe is dat bij jou?
Waar, of in wie, vind jij je vreugde?
Vergeet niet: Gezegend is hij, is zij die vreugde vind in Zijn Woord!

Lieve Vader, als we naar bed gaan willen we meestal eigenlijk alleen nog maar slapen, moe als we vaak zijn van de dag die achter ons ligt.
Maar toch, Heere, Uw woord spreekt over vreugde vinden in Uw Woord, in het overdenken daarvan, dag en nacht.
En zo willen we vanavond voor we onze ogen sluiten even nadenken over deze dingen, en onszelf de vraag stellen: ‘Waar vind ik mijn vreugde in?
Is het Uw Woord? 
Bent U dat, Heer Jezus?
Laat tot ons doordringen, Vader, hoe gezegend we zijn dat we vrijelijk, zonder angst, de ruimte hebben om Uw Woord te openen, te lezen en overdenken; en hoe gezegend we zijn -in alle opzichten, als we dat ook doen. 

– Amen – 

____________________________________________________________________

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; 
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Psalm 63:4

God prijzen in de nacht

Als David deze woorden spreekt, bevindt hij zich in de woestijn van Juda, waar hij op de vlucht was voor Saul, die hem naar het leven stond.
David kende God.
In vers 9 zegt David: ‘Mijn ziel is aan U verkleefd, Uw rechterhand houdt mij vast.’(NBG) 
Oftewel, zijn leven was met God verweven. 
Niet dat hij daardoor altijd alles goed deed, maar hij stond daardoor ook open voor correctie als hij iets verkeerd had gedaan.
En zo leerde hij God kennen in goede en slechte dagen; in gehoorzaam zijn, en als hij eigen wegen ging; in voor- en in tegenspoed.
Hoe goed kennen wij Hem?
Kunnen wij deze woorden met David uitspreken, en Hem prijzen ook als ons leven dor en droog is, of donker en duister?
Weet je, goedertierenheid houdt in: standvastige liefde, liefdevolle vriendelijkheid, genade, goedheid, mededogen en trouw.
Dus als David zegt: ‘Uw goedertierenheid is beter dan het leven', dan heeft hij gezien en ervaren, dat God een genadig God is, vol goedheid en mededogen, wiens liefde standvastig, onveranderlijk en eeuwig is en die ons met liefdevolle vriendelijkheid benadert.
Als je straks gaat slapen, of als je misschien vannacht niet kunt slapen, denk dan eens na over deze woorden, over die diepte van de betekenis dat God goedertierenheid is en laat het landen tot in het diepst van je ziel.
Vreugde en vrede zullen je hart vullen en een loflied op je lippen leggen.

Lieve Vader, dank U, dat U een goedertieren God bent!
Ik loof en prijs Uw heilige Naam; niemand is als U!
Van U wil ik zingen.
Uw Naam wil ik eer bewijzen.
Ja, ik wil jubelen om wie U bent, mijn Helper, mijn Schuilplaats, mijn Toevlucht.
U bent mijn God; U houdt mijn rechterhand vast!

– Amen –

____________________________________________________________________

Het is God Die mij met kracht omgordt; …
 Psalm 18:33a

Met kracht omgord

Een lange dag ligt achter mij;
vermoeid leg ik mijn hoofd op mijn kussen neer.
Opnieuw is er weer een dag voorbij,
En morgen? Ach, dan zie ik het wel weer.

Pijn en verdriet vergezellen mij;
vele tranen hebben mijn kussen al nat gemaakt.
Ik vraag mij af, gaat het ooit voorbij?
Wat merk ik er soms weinig van dat Hij over mij waakt.

Onzeker ligt de toekomst voor mij;
soms beangstigt het me zo dat ik er niet van slapen kan.
Nee, dit gaat echt nooit voorbij;
past echt alles wat gebeurt in Uw volmaakte plan?

Vele vragen leven diep in mij;
het niet begrijpen vliegt me af en toe flink aan.
Hoeveel tijd is er niet reeds voorbij?
Bent U mij ook hierin voorgegaan?

Dan klinkt in de stilte van de vroege morgen,
na een lange donkere en eenzame nacht:
'Wees niet bang, want Ik ben bij je elk moment;
Ik help je, Ik omgord je met Mijn kracht!

____________________________________________________________________

Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
Psalm 57:8
Bereid en standvastig

Welk een geloof en vertrouwen klinkt er door in deze Psalm!
Opgesloten in een grot, omgeven door zijn vijand -dus geen kant uit kunnend, en toch zijn toevlucht en schuilplaats zoeken bij God, gelovend en vertrouwend dat God hem genadig zal zijn, hem zal helpen Zijn werk aan hem zal voltooien.
En te midden van deze omstandigheden is David er ook op gericht dat God groot gemaakt wordt.
Ik weet niet hoe goed of slecht  David geslapen heeft die nacht, maar het eerste dat hij doet die ochtend is zijn harp pakken en Gods goedertierenheid en trouw bezingen.
Maar voor dat hij dat doet zegt hij: ‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, ik zal zingen!’ Oftewel: mijn hart is gewillig, is er klaar voor om dit te doen.
De Naardense Bijbel vertaalt deze tekst als volgt: ‘Standvastig is mijn hart, o God, standvastig is mijn hart! Ik zal zingen en musiceren; …’
Standvastig, oftewel vastberaden, vastbesloten.
David had ’s morgens gebroken, uitgeput en gedeprimeerd op kunnen staan, ziende op de vijanden die hem omringden en zijn enige weg uit de grot blokkeerden.
Maar hij richt zijn hoofd omhoog en kiest er met zijn hele hart voor om God groot te maken; vertrouwend op Gods goedertierenheid en trouw.
Is ons hart bereid dit te doen?
Is ons hart standvastig om Gods grootheid te bezingen aan het begin van misschien wel een nieuwe moeilijke dag?
Laten we vannacht als we niet slapen kunnen eens nadenken over de goedertierenheid en trouw van God in ons leven, zodat we in de ochtendgloren, net als David, Zijn grootheid, trouw en liefde kunnen bezingen.

Lieve Vader, maak ons hart bereidwillig en standvastig; doe ons Uw goedertierenheid en trouw in ons leven zien, zodat ook wij bij het aanbreken van de nieuwe dag, Uw grote Naam zullen bezingen; gelovend en vertrouwend dat U ook ons genadig bent en helpt op het juiste moment 

– Amen –

____________________________________________________________________

Mijn ziel weent tranen van verdriet;
richt mij op overeenkomstig Uw woord.
Psalm 119:28


Overeenkomstig Uw woord …

Welk een belangrijke les ligt in de tekst voor vanavond verborgen. 
Misschien wil je deze les op dit moment wel helemaal niet zoeken; misschien zie je alleen de woorden ‘richt mij op’ en is dit jouw smeekbede tot God, omdat het jouw ziel is die tranen weent van verdriet, van pijn, van zorgen, van … en verlang je alleen naar het opgericht worden door God. 
Misschien lig je nu wel stilletjes opgerold in bed, terwijl tranen hun sporen trekken over je gezicht en je kussen nat maken en prevel je zachtjes ‘Ja, Heer, richt mij toch op; ik heb het zo nodig dat U mij opricht!’ 
Een waardevol gebed, dat mag, waar alle ruimte voor is bij God, maar weet je, de verborgen les in deze tekst kan je gebed nog krachtiger maken. 
Er staat namelijk: ‘richt mij op overeenkomstig Uw woord.’ 
Als  wij Gods woord kennen, dan kunnen we het aanhalen en het gebruiken in ons gebed. 
‘Heer, er staat …; Heer, U zegt in Uw woord …, U beloofd ….’ 
En terwijl we Gods eigen woorden terug voor Zijn troon brengen en daarop pleiten, zullen ze tegelijk ook ons hart troosten en bemoedigen. 
Ja, ons oprichten, omdat we weten mogen dat God de beloften die Hij heeft gegeven ook nakomt. 
Hoe belangrijk is het daarom om op momenten dat ‘het licht’ is, Gods woord te lezen, te overdenken, te onthouden, zodat we in ‘het donker’ Zijn woorden in herinnering kunnen roepen en kunnen bidden.

Lieve Vader, dank U wel, dat we met alles bij U mogen komen. 
Dank U wel, dat U ons op wil richten, want Uw woord zegt het. 
Doe ons daarom ook het belang inzien van het kennen van Uw woord, van het lezen, overdenken en onthouden van Uw woord, zodat als het donker wordt Uw woord in onze gedachten, in ons hart zal zijn.    

– Amen –


‘De Heere ondersteunt allen die vallen,
Hij richt alle gebogenen op.’

Psalm 145:14

‘Welzalig hij die de God van Jacob tot hulp zijn heeft,
die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart,
Die de onderdrukten recht doet,
Die de hongerigen brood geeft.

De Heere maakt de gevangenen los,
de Heere opent de ogen van de blinden. 
De Heere richt de gebogenen op,
de Heere heeft de rechtvaardigen lief.
De Heere bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande, …’

Psalm 146:5-9

‘Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.’

Psalm 147:3

‘En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, 
en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge , 
en Hij stond op om te lezen.
En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, 
en toen Hij het opengedaan had, 
vond Hij de plaats waar geschreven stond:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, 
om te genezen die gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken 
en aan blinden het gezichtsvermogen, 
om verslagenen weg te zenden in vrijheid, 
om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken.

En toen Hij het boek dichtgedaan 
en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, 
en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
Hij begon tegen hen te zeggen: 

Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan.’

Lucas 4:16-21

____________________________________________________________________


Zie, de Bewaarder van Israël zal 
niet  sluimeren of slapen.
Psalm 121:4

Ik ben bij je ...

In de Bijbel lezen we regelmatig dat God ons zegt dat Hij met en bij ons is, voor ons zorgt, naar ons omziet, dat Hij ons nooit zal verlaten. 
Hij belooft dat Hij ons zal helpen, alle dagen van ons leven. 
Alle dagen! 
En dat houdt ook de nachten in. 
Misschien heb jij wel moeite met slapen, wordt je herhaaldelijk wakker en draai je steeds van de ene zij op de andere. 
Misschien vliegen allerlei gedachten je wel aan, of voel je je eenzaam en alleen. 
Misschien heb je teveel pijn om te slapen, of is je hart onrustig. 
Wat is het dan heerlijk om te weten dat er met jou altijd Iemand wakker is. 
En Degene die ook wakker is, ziet jou, hoort jou, geeft om jou. 
Degene Die ook wakker is, slaapt nooit, Hij dommelt zelfs niet even af en toe weg. 
Nee, Hij is altijd wakker, dag en nacht, en daarom zijn Zijn woorden zo kostbaar en waardevol. 
Want als Hij zegt dat Hij bij ons is alle dagen, voor ons zorgt enz. dan doet Hij dat onafgebroken. 
Hij, de Bewaarder van Israël, is ook onze Bewaarder. 
Onze God, onze Bewaarder, is betrouwbaar, en Zijn woord ja, en Amen. 
Met deze gedachten mogen we de nacht ingaan. 
En mocht je wakker worden, denk dan aan de Bewaarder die over jou waakt en nimmer slaapt. 
Hij is er altijd voor jou. 
Elke dag, elke nacht, ja, elk moment.

Lieve Vader, voor ons mensen is het nauwelijks voor te stellen, altijd wakker, nooit slapen, maar ik wil U daarvoor danken.
Dank U wel, dat U nooit slaapt, zelfs niet even indommelt.
Dank U wel, dat U daardoor altijd bij mij bent, mij ziet, over mij waakt.

Geef, lieve Vader, dat als we niet in slaap kunnen komen, of halverwege de nacht wakker worden, en niet één, twee, drie de slaap kunnen pakken, hieraan zullen denken.
 Doe ons opzien naar U, onze Bewaarder. 

– Amen – 

____________________________________________________________________

Eén blik van U, en de aarde beeft;
één aanraking, en de bergen roken.
Psalm 104:32 (GNB)
Stil en diep ontzag

Onze God is een God van liefde. 
Dat zien we in de allereerste plaats aan onze Here Jezus Christus, Gods Zoon, die naar de aarde kwam om voor onze zonden te lijden en te sterven. 
Door Hem is de weg tot God weer vrijgemaakt en mogen we Hem zelfs Vader noemen. 
Misschien begin jij net als ik je gebed wel vaak met ‘Lieve Vader …’, maar hoe onvoorstelbaar  is het eigenlijk niet dat wij Hem ‘Vader’ mogen noemen! 
Het is goed om af en toe even heel stil te worden en tot ons door te laten dringen hoe bijzonder dit eigenlijk is. 
‘Mijn Vader ….’ 
Proef die woorden eens; de diepte en inhoudt ervan, terwijl je bedenk dat Hij, die wij Vader mogen noemen, Dezelfde is als Degene waardoor de aarde beeft als Hij er maar naar kijkt, en waarbij de bergen gaan roken door slechts één aanraking. 
De Israëlieten beefden van angst toen zij aan de voet van de Sinaï stonden en met eigen ogen de berg zagen roken en de aarde voelden beven en zij wilden dat Mozes met God sprak, zo bang waren zij om te sterven. (Ex. 19,20) 
En deze Almachtige God mogen wij, door de Here Jezus, Vader noemen!

Lieve Vader … 
Met stil en diep ontzag spreek ik de woorden uit en dank ik U, vanuit het diepst van mijn hart dat ik U zo mag noemen. 
U, de Almachtige; Degene waarbij met één blik bergen roken en met één aanraking de aarde beeft. Die niet een God van veraf is gebleven, zoals ten tijde bij het volk Israël in de woestijn, maar door de Here Jezus, een God van dichtbij is geworden, die wij zelfs Vader mogen noemen. 
Met eerbied en diep ontzag in mijn hart ga ik vanavond slapen, in de wetenschap dat U, de Almachtige, over mij waakt. 
Dank U, Almachtig God en Vader.  

 – Amen –


Met een hart
vol diep ontzag
kan ik rustig 
slapen gaan.
Ik weet immers:
Mijn Vader,
de Almachtige God,
zorgt voor mij.
Wakend 
en beschermend
zal Hij vannacht
rondom mij staan.
En als de zon
mij wakker maakt,
dan weet ik:
ook vandaag
blijft Hij mij
dicht nabij.

___________________________________________________________________

Ten dage dat ik vrees,
vertrouw ik op U; …
Psalm 56:4 (NBG)

Kiezen …

Als er één ding is dat als het donker wordt vaak naar boven komt, of toeneemt, dan is het denk ik wel angst. 
Nu wordt er vaak gedaan alsof angst per definitie verkeerd is, zondig is, maar dat geloof ik niet. 
Angst is een emotie die ons namelijk niet alleen behoed voor verkeerde keuzes, maar die ons ook sterk kan maken en ons vertrouwen leert. 
In deze Psalm zien we dat David duidelijk momenten van angst kent. 
Alleen kiest hij ervoor om er niet aan toe te geven, maar om met zijn angsten naar God toe te gaan. 
Hij spreekt ze uit, en kiest er vervolgens iedere keer voor om, ondanks de angst die hij ervaart, op God te vertrouwen. 
Hij ziet op de momenten van angst op God, op wie Hij is, op Zijn liefde, op Zijn macht, op Zijn grootheid, en niet op wat hem belaagd en angst aanjaagt. 
Hij ziet op wat God heeft gezegd en beloofd. 
Dat houdt hij voor ogen en kiest. 
‘Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; wat kan een mens mij aandoen. 
Op God vertrouw ik, ik vrees niet! 
Op God, Wiens woord ik prijs!’ 
Als je zo wilt gaan slapen maar angst je overvalt in het donker door allerlei gedachten, ga dan naar Hem en kies ervoor om op Hem te vertrouwen. 
Spreek het uit en prijs Hem Zijn woord.

Lieve Vader in de hemel, zo kom ik bij U aan het einde van deze dag. 
U weet mijn nood, kent mijn moeilijkheden en zorgen en U ziet hoe alles mij aanvliegt en benauwt. 
Maar, Vader,  ik kies ervoor om op U te vertrouwen. 
Ja, op U, mijn God, vertrouw ik! 
U hebt beloofd dat U mij niet zal verlaten. 
U bent mijn Helper; U bent met mij. 
Daarom zeg ik met goede moed: ‘Ik vertrouw op U.’ 
Dank U voor Uw woord, voor Uw beloften. 
Ik prijs Uw heilige Naam.  

– Amen –

____________________________________________________________________

Vraagt raad bij de Ene en zijn kracht,  
zoekt zijn aanschijn voortdurend.
Psalm 105:4 (NB)

Steeds weer!

Zijn er issues waar je mee rondloop en waar je maar niet uitkom. 
Of ontbreekt het je soms aan kracht? 
Of misschien wel allebei? 
Misschien heb je de Heer al wel heel vaak om raad en kracht gevraagd, en misschien al wel zo vaak, dat je geneigd bent om er mee op te houden
Misschien heb je wel het gevoel van ‘Hij ziet me weer aankomen …’ 
Voel jij je weleens bezwaard om weer naar de Heer toe te gaan, om weer om Zijn raad te vragen, of om Zijn steun, Zijn hulp, Zijn kracht? 
Laat je toch door de boze niets aanpraten, noch door jezelf, want Gods woord spoort ons hier heel duidelijk aan om Hem steeds weer te zoeken. 
En het feit dat in dezelfde zin staat, dat we Hem om raad en kracht moeten vragen, zegt mij, dat we dit steeds opnieuw mogen doen. 
Iedere dag, elk moment, en keer op keer, op keer, op keer …
Steeds weer. 
God wordt niet moe van ons, Hij is juist blij als we Hem iedere keer opzoeken. 
Voortdurend, zegt de tekst, voortdurend, dus onophoudelijk, eindeloos, doorlopend, constant, hardnekkig … 

Lieve Vader in de hemel, opnieuw kom ik, ook vanavond voor ik ga slapen, bij U en opnieuw leg ik U dezelfde dingen (noem ze maar bij name) voor. 
Ik heb Uw raad nodig. 
Ik heb Uw kracht nodig. 
Ik heb U zo nodig. 
Dank U, dat U mij nooit zat wordt, maar dat U steeds weer naar mij luistert. 
Help mij ook om Uw stem te horen en te verstaan, en om gehoorzaam te zijn als U tot mij spreekt. Dank U wel, dat ik nu rustig kan gaan slapen, omdat ik mij veilig en geborgen, ja, geliefd, weet bij U. 

 – Amen – 

____________________________________________________________________

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
      dan op de mensen te vertrouwen.
118:8 (HSV)
Toevlucht en Vertrouwen

Hoe was jouw dag vandaag? 
Had je een goede dag, of ga (lig) je nu op bed met een mengeling van gevoelens van teleurstelling, boosheid, verdriet? 
Was er iemand die jouw vertrouwen heeft beschaamd, of had je hulp verwacht van je beste vriendin en liet die het afweten? 
Of had je bepaalde verwachtingen van je christenzusters(-broeders) en … 
Tot wie wenden we ons als we in nood zijn, ons hart schreeuwt van pijn en verdriet, we dreigen te verdrinken in ons leed? 
Vertrouwen we dan op wat mensen (familie, vrienden, …) voor ons zouden kunnen, of horen te doen, of zoeken we onze toevlucht bij de Heer? 
Ik heb, net als jij misschien, soms best bepaalde verwachtingen van mensen, maar ik heb ook ontdekt en geleerd, dat er in mijn diepste pijn en nood maar Eén is die er altijd en op het juiste moment is, en dat is God, mijn hemelse Vader en Jezus, mijn Verlosser en Heer. 
Mensen zullen ons vroeg of laat teleurstellen, en soms lijkt het misschien ook alsof God dit doet, maar uiteindelijk zal altijd blijken dat wat Hij doet, het beste en het juiste is. 
Weet je wat ik zo mooi vind en waar ik zo naar verlang? 
Een vrouw te zijn(worden) als in Jeremia 17:7,8 beschreven wordt: 
‘Gezegend is de vrouw(man) die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 
Zij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die haar wortels laat uitlopen bij een waterloop. Zij merkt het niet als er hitte komt, haar blad blijft groen. 
Een jaar van droogte deert haar niet, en zij houdt niet op vrucht te dragen.’ 
En jij? 
Laten we altijd, en telkens weer, onze toevlucht bij de Heer zoeken en ons vertrouwen op de Hem stellen.

Lieve Vader, ik geef U al mijn gevoelens van teleurstelling, boosheid en verdriet; en ik vergeef een ieder die mij heeft teleurgesteld. 
Laat mij ook zien wie ik heb teleurgesteld, zodat ik dit kan belijden en rechtzetten. 
En maak mij tot die Boom, die haar wortels zo in U heeft, waardoor zij altijd groen is en vrucht draagt. 
Dank U, dat U een betrouwbaar God bent, en ... mijn toevlucht. 


U, o Heer,
bent mijn Toevlucht 
en mijn schuilplaats.
Op U, en U alleen,
stel ik mijn vertrouwen.

U ziet mijn grootste nood,
U kent mijn stilst verdriet.
U weet van mijn diepste pijn,
ook al ervaar ik U niet.

U bent een betrouwbaar God,
die dag en nacht 
voor mij zorgt. 
U bent de enige Rots 
op wie ik werkelijk kan bouwen.

– Amen –

____________________________________________________________________

Steeds als ik dacht te bezwijken,
hield Uw liefde me staande.

Psalm 94:18

Uw liefde houdt mij staande!

Wat denk je als je deze woorden leest, was het maar waar? 
Weet je, de Psalmist spreekt in de verleden tijd. 
Hij heeft het over ‘Steeds als ik dacht te bezwijken’ en ‘hield Uw liefde me staande’. 
Het is zijn constatering als hij terugkijkt op die moeilijke momenten. 
Ook ik ken deze momenten, momenten dat ik werkelijk dacht dat ik eraan onderdoor zou gaan, dat ik geen uitkomst meer zag. 
Ja, soms het leven zelfs niet meer zag zitten en het liefst wilde dat God mij thuis haalde. 
Maar dat was niet wat God deed. 
Geenszins! 
Hij sleepte mij er doorheen, gaf mij nieuwe grond onder de voeten. 
En nu, na zoveel jaar, kan ik met de Psalmist zeggen: Uw liefde hield mij staande. 
Maar daardoor weet ik nu ook: God’s liefde houdt mij staande wat er ook gebeurd. 
En Hij deed het niet alleen toen, maar Hij zal het blijven doen elke keer wanneer ik het nodig heb. Daar kan ik van op aan. 
En wat voor mij geldt, geldt ook voor jou! 
God houdt van jou! 
Zo onnoemelijk veel! 
Misschien is het leven je nu te zwaar; dreig je te bezwijken. 
Maar weet dan: God houdt je vast; Hij laat je niet los! 
Je bent Hem zo dierbaar! 
Blijf toch op Hem zien. 
Blijf op Zijn liefde voor jou vertrouwen. 
Zijn liefde, zichtbaar in het lijden en sterven van Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. 
Twijfel niet. 
Klem je vast aan Hem. 
Geloof en vertrouw. 

Lieve Vader, soms kan het leven zo zwaar zijn, dat we het niet meer zien zitten, dat we het gevoel hebben dat we bezwijken. 
Herinner ons eraan, Vader, om te zien op wie U bent en op wat U hebt gedaan voor ons. 
Open onze ogen zodat we Uw liefde voor ons gaan ontdekken en zien in ons leven van alle dag met al zijn ups en downs, en ja, vooral op die momenten dat we niet verder te kunnen. 
Doe ons Uw liefde zien, dan kunnen we het aan.
Steeds weer. 

– Amen –


Wil je meer lezen?
>> Staande blijven en opgebeurd worden

____________________________________________________________________

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
Ik schreeuw om hulp, maar U bent zover weg.
Dag en nacht roep ik, maar U mijn God, antwoordt niet,
voor mij heeft U geen aandacht.

Psalm 22:2,3

Verlaten?

Welk een pijn en eenzaamheid liggen er niet besloten in deze indringende woorden die David uitschreeuwt naar God. 
Hij voelt zich in de steek gelaten; alsof God hem niet ziet en niet hoort. 
Hij schreeuwt en schreeuwt, maar God lijkt geen aandacht te hebben voor zijn ellende. 
Misschien herken jij jezelf ook wel op dit moment in deze woorden van David. 
Gevoelens van moedeloosheid dringen je leven binnen en de neiging om op te geven wordt steeds sterker en sterker. 
Maar weet je, het is slechts een paar verzen verder dat David zegt: ‘Heer, U hebt mij geantwoord!’ En: ‘Want Hij veracht de armen niet, aan hun ellende gaat Hij niet voorbij. Hij keert Zich niet van hen af, Hij antwoord als zij om hulp roepen.’ 
We mogen weten, we mogen leven, vanuit de zekerheid dat God ons niet alleen zal laten, noch zal verlaten. 
Want Jezus werd door Zijn Vader volledig verlaten, opdat wij nooit door Hem verlaten zouden worden. 
Richt je aandacht op Jezus, zie op Hem, die ons in alles is voorgegaan en alles voor ons heeft gedragen. 

Lieve Vader, dank U wel voor deze troost, voor deze bemoediging, voor dit Genadegeschenk! 
In Jezus weten wij dat U onze nood niet veracht, onze schreeuw om hulp al hoorde nog voor wij riepen. 
Dat U niet voorbij ging, en niet voorbij gaat, aan onze ellende. 
U geeft ons Jezus! 
Het antwoord op elke vraag, op elke nood, in elk verdriet, in iedere pijn, op elke schreeuw. 
In iedere omstandigheid en voor elk moment: Jezus - Jezus - Jezus alleen.   

- Amen - 

____________________________________________________________________

 Ik ben gaan slapen en ik ben weer ontwaakt:
de Heer heeft mij onder Zijn hoede.

Psalm 3:6

Rustig slapen

Wat klinkt dit simpel, niet waar? 
‘Ik ben gaan slapen en ik ben weer ontwaakt: de Heer heeft mij onder Zijn hoede.’ 
Je zou bijna denken dat David wel in een rustige periode van zijn leven moet verkeren als hij dit schrijf. 
Maar niets is minder waar. 
Als David deze woorden schrijf, is hij op de vlucht voor zijn zoon Absalom en wordt hij belaagd door vele vijanden. 
Wat is dan toch zijn geheim dat hij gewoon naar bed gaat, zijn ogen sluit en rustig gaat slapen? 
Ik kan soms best nog een poos wakker liggen als er de nodige zorgen zijn. 
Davids geheim ligt in het feit dat hij, naast dat hij naar God uitspreekt wat er speelt, niet blijft zien op zijn vijanden, maar op de Heer; op het feit dat de Heer zijn schild is. 
God is zijn alles, en hij beseft zo de diepte van die betekenis, dat hij daarom zijn hoofd opgericht kan houden. 
Hij is niet bang voor zijn vijanden, want zijn leven is van God, en van niemand anders. 
En hij weet, dat hij veilig is onder de hoede van de Heer. 
God zorgt voor hem, en daarom kan hij ontspannen en rustig gaan slapen. 
De Allerhoogste is bij hem. 
En zoals Hij er voor David was, zo wilt Hij er ook voor ons zijn.

Lieve Vader, zoals David rustig ging slapen en weer opstond, zo verlang ik ook naar die overgave. Mijn gedachten kunnen zo in cirkels blijven ronddraaien, waardoor de slaap vaak helemaal niet wil komen. 
Laat mij toch, lieve Vader, de diepte van het ‘onder Uw hoede zijn’ beseffen, zodat ik net als David kan gaan slapen in alle ontspannenheid, wetende dat mijn leven, en alles wat daar bij hoort, en in gebeurt, in Uw hand is; in de hand van de Allerhoogste, de Almachtige.  

- Amen - 

____________________________________________________________________

Maar U, Heer, U bent Koning voor eeuwig, 
Uw naam blijft genoemd, alle geslachten door.

Psalm 102:13

Onveranderlijke God

Hoe fijn en belangrijk is het te weten, dat onze God onveranderlijk is. 
Wat er ook allemaal gebeurt in ons leven, God is en blijft dezelfde, ja, Hij is onveranderlijk door alle eeuwen en geslachten heen. 
De Psalmist uit Psalm 102 heeft het heel moeilijk en hij stort zijn hart uit bij God. 
Hij vertelt Hem hoe belabberd hij er aan toe is, maar proclameert tussen uitstorten van zijn nood door wie God is. 
‘Maar U, Heer, U bent Koning voor eeuwig, Uw naam blijft genoemd, alle geslachten door.’ 
Ons leven is echter vergankelijk. 
Ons lichaam takelt langzaam af met het klimmen van de jaren. 
En wat we wel of niet doen, of hoe we iets doen, is vaak afhankelijk van hoe we ons voelen die dag, ja, zelfs per moment kan dat verschillen. 
En onze beloften … 
Och, we willen wel, maar hoe vaak komen we onze beloften niet na. 
God echter is onveranderlijk. 
Hij is, Hij was, en Hij blijft altijd dezelfde. 
Zijn woord is ja en amen. 
Zijn beloften betrouwbaar en voor eeuwig. 
Hij was er voor de wereld er was, Hij zal er zijn als zij is vergaan. 
Hij zal nooit ophouden te bestaan. 

Lieve vader, dank U wel, dat U onveranderlijk bent. 
Dank U wel, dat U bent die U zegt dat U bent. 
Dank U wel, dat U doet wat U belooft. 
Wat een houvast biedt dit mij als mijn leven op z’n kop staat; als alles onzeker is. 
Wat een troost en bemoediging. 
Maar wat is het ook een rotsvast fundament voor als ik zo ga slapen. 
Ik kan gaan slapen, wetende, dat al zou morgen alles anders zijn, U bent en blijft dezelfde. 
Uw trouw en liefde zullen er zijn als ik mijn ogen opendoe.  
Dank U wel, Vader.          

- Amen - 

_____________________________________________________________________

Halleluja! Loof God in  Zijn heiligdom, 
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden, 
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Psalm 150:1,2

Ineenvouwen …

Als ik aan het nadenken ben over deze twee Bijbelteksten om deze als bemoediging voor de nacht te gebruiken, gaan mijn gedachten naar een verhaaltje dat ik eerder op dit Blog heb geplaatst, het heet: ‘Tot tien tellen’
Het is een prachtig verhaaltje van een vrouw die eerst een hand vol klachten opsomt, en vervolgens degene die naar haar luistert verrast door hem mee te nemen naar de andere hand, een hand vol zegeningen. 
Het verhaaltje eindigt met dat de vrouw beide handen ineenvouwt en zo de zegeningen tussen de beroerde dingen vouwt, waardoor er evenwicht ontstaat en waardoor het lijkt alsof de beroerde dingen niet meer zo beroerd zijn. 
Het leven kan soms zo moeilijk zijn, dat we de zegeningen maar moeilijk zien, maar toch zijn er iedere dag opnieuw dingen waar we God voor kunnen danken, loven en prijzen. 
De woorden hierboven zeggen immers al genoeg: ‘Loof Hem om Zijn machtige daden; loof Hem om Zijn geweldige grootheid! 
Als we deze woorden nu eens vouwen tussen onze ‘klacht’ van niet kunnen slapen …

Lieve vader, ik kan niet slapen, maar ik prijs U omdat ik weet dat U alles in de hand hebt, ook mijn niet kunnen slapen.
De slaap wil maar niet komen, Heer, maar ik loof U, omdat U, de Allerhoogste, ook mijn Vader bent. 
Ik prijs U, Heer, voor het dak boven mijn hoofd en mijn heerlijke bed. 
De uren tikken langzaam voorbij, Heer, maar ik dank U, omdat ik weet: ik ben hier niet alleen ben. 
Ik ben bang dat ik morgen maar een ‘half’ mens ben, Heer, door dit gebrek aan slaap, maar ik prijs U, dat U mijn kracht en sterkte ben, ook morgen, na een slechte nachtrust …               

- Amen -

____________________________________________________________________

Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken –
voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; 
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.

Psalm 63:7,8 
(HSV)

Onder de schaduw van Zijn vleugels 

‘… zal ik vrolijk zingen.’ 
Ik denk dat er maar weinig onder ons zijn die daaraan zullen denken als we niet kunnen slapen. 
Maar mag ik je wel even meenemen naar die plaats onder Zijn vleugels? 
Deze plaats is namelijk een schuilplaats, een toevluchtsoord, een plek waar we veilig zijn. 
Psalm 91:4 zegt: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild, een pantser.’ 
En Psalm 17:8 zegt: ‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.’ En in Psalm 57:2 zoekt David zijn toevlucht bij God onder Zijn vleugels totdat het gevaar geweken is. 
Op alle plaatsen in de Bijbel waar geschreven wordt over ‘onder (de schaduw van) Zijn vleugels’ is het zonneklaar dat dit de meest veilige plek is waar we kunnen schuilen. 
Als David zo in de nachtelijke uren nadenkt over God, over wie Hij is, en dat Hij steeds opnieuw zijn Helper is, dan denk ik dat hij dat doet vanuit deze plaats, vanonder de schaduw van Zijn vleugels. 
En hij weet zich daar onder Gods bescherming zo veilig, dat hij vrolijk kan zingen. 

Lieve Vader, soms zijn de nachten als we niet kunnen slapen alles behalve vreugdevol. 
Helpt U ons alstublieft om net als David onze gedachten te richten op U, op wie U bent, op wat U hebt gedaan; op de veilige plaats waar we mogen schuilen en waar U ons bedekt met Uw vleugels. Misschien kunnen we dan soms nog niet slapen, maar ons hart zal wel vol vrede zijn, want we vertoeven in uw dichte nabijheid.   

– Amen – 

____________________________________________________________________

Als ik U te hulp roep, slaan mijn vijanden op de vlucht,
want dit weet ik: U, God, bent met mij.

Psalm 56:10
U bent met mij!

Wat kan een mens soms vreselijk tegen de nacht opzien. 
Vooral als je niet kunnen slapen door ziekte, door pijn, door verdriet, zorgen, … 
Of misschien lijdt je wel gewoon aan slapeloosheid en zie je daarom op tegen die lange, eenzame, moeilijke nacht die (misschien) weer voor je ligt. 
Wat kan de nacht een vijand zijn; de duisternis, de stilte, de eenzaamheid, de minuten die uren lijken.
Dagen kunnen moeilijk zijn als je veel pijn, verdriet, of ... hebt, maar het kleinste beetje afleiding en gezelschap helpen ons er vaak wel doorheen. 
Maar ’s nachts kun je niet verlangen dat mensen wakker blijven en je gezelschap houden, en wat kan de angst voor de komende, eenzame, lange moeilijke nacht dan toeslaan en je benauwen. 
Hik jij aan tegen zo’n lange moeilijke nacht? 
Lees en herlees dan deze woorden van David en roep Hem, die niet sluimert noch slaapt, aan en je vijanden van de nacht zullen op de vlucht slaan en jij zult weten: God is met mij! 
‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent, zal de nacht verdwijnen.’

Lieve Vader, als ik opzie, ja, eigenlijk (een beetje) bang ben, voor de lange, stille en moeilijke nacht die voor mij ligt, dan roep ik, net als David, U te hulp. 
Want Uw woord zegt mij, dat mijn vijanden – het duister, de stilte, de eenzaamheid, … –  dan op de vlucht zullen slaan. 
Dank U, voor deze woorden, want ze doen mij opnieuw beseffen dat U, Here God, met mij bent. Dank U, dat ik zo deze nacht niet eenzaam in zal gaan, maar dat U mij gezelschap houdt en voor mij zorgt.   

– Amen  –


____________________________________________________________________

…, ’s avonds huil je en treur je,
maar in de morgen lach je weer.

Psalm 30:6

Licht aan de horizon

‘Er is altijd vreugde naar ons onderweg. 
Ze komt naar ons toe door het duister van de nacht. 
Er is nooit een nacht waarin ze niet komt.’ 

Amy Carmichael 
(uit: Elk hoofdstuk apart van W. Wiersbe)

Vreugde, waar ben je?  
Ik kijk en zoek, maar al wat ik zie
is donkerte en duisternis.
Nog geen sprankje licht
schijnt aan de horizon
en ik vraag mij af waar zij dan is.

Vreugde, waar ben je?
Men zegt dat je onderweg bent
dwars door het duister van de nacht.
Maar het duurt nu al zolang;  
en ik wacht, en wacht,
en wacht …

Vreugde, waar ben je?      
Is er echt nooit een nacht
dat jij niet komt?
- ’s Avond huil je en treur je,
maar in de morgen lacht je weer –
het is Gods woord dat mij zo tegemoet komt. 

Vreugde, ik zie naar je uit!
Ik zie uit naar de lach in de morgen,
naar de vervulling van Gods woord.
En eens zal het nooit meer donker zijn;
zal mijn ziel eeuwige vreugde kennen,
omdat zij Hem toebehoord.

Soms huil je je in slaap, soms zijn er vele tranen in het donker van de nacht. 
Maar als het licht van de morgen komt, verdwijnt ook de zwaarte van de lange, donkere nacht en is er vreugde om het licht van de nieuwe dag die Hij geeft. 
Want in het licht is alles minder zwaar.

Dank U, Heer, dat er altijd vreugde naar ons onderweg is.
Dank U wel, Heer, dat hoe donker nu ook alles is in ons leven en altijd licht schijnt aan de horizon door Uw beloften, door wat U, Heer Jezus voor ons hebt gedaan en aan ons hebt gegeven.
Hoe duister nu ook onze nachten nu ook mogen zijn, help ons om ons oog gericht te houden op U, het Licht van de wereld, de Vreugde van ons hart.

 Amen 

____________________________________________________________________

Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.

Psalm 119:114

Schuilplaats, schild en vertrouwen

Twee kleine zinnetjes, maar o, welk een grote schat bevatten zij! 
Bij God kunnen we schuilen als stormen ons leven teisteren. 
We kunnen bij Hem schuilen, als we verdrietig zijn of bang. 
We kunnen bij Hem schuilen als we gewoon moe zijn en tot rust willen komen. 
We kunnen bij Hem schuilen als we niet kunnen slapen. 
We kunnen bij Hem schuilen als allerlei gedachten en zorgen ons belagen. 
En als we bij Hem schuilen, is Hij tegelijk ook ons schild. 
Een schild, dat ons beschermd tegen alles wat ons belaagd. 
Een schild, dat ons beschermd tegen onszelf, onze eigen gedachten en gevoelens. 
Een schild, waaronder we ons veilig mogen weten. 
Dan komt er ook ruimte om Zijn woord in onze herinnering toe te laten, waardoor ons hart zich weer vult met hoop. 
Als je nu straks niet kunt slapen, fluister dan zachtjes en langzaam deze woorden: ‘U bent mijn schuilplaats, U bent mijn schild, ik hoop op Uw woord’ en koester je in de veilige ruimte van Zijn liefdevolle bescherming en houdt vast aan Zijn woord, aan Zijn beloften. 
Je kunt op Hem vertrouwen!

Lieve Vader, U bent mijn schuilplaats, U bent mijn schild. 
Bij U zoek ik mijn toevlucht en bescherming. 
Dank U, dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop maar dat U er altijd bent en zult zijn. 
Bij U ben ik veilig, bij U vind ik troost. 
Op Uw woord kan ik mijn hoop vestigen, want U doet wat U belooft. 
U bent een God van trouw; onveranderlijk en standvastig. 
Ik prijs Uw Naam.

  Amen 

____________________________________________________________________

Eeuwig duurt Zijn liefde!

Psalm 136

Eeuwige liefde

‘Eeuwig duurt Zijn liefde,’ dat zijn de steeds weer terugkerende woorden van de Psalmist in deze Psalm. 
Als hij spreekt over de almacht van God, als hij spreekt over Hem als Schepper. 
Als hij verteld hoe God Israël bevrijdde uit Egypte en Zijn beloften waarmaakt van het Beloofde Land. 
Als hij spreekt over Zijn trouw en Hem eer brengt.
In en door alles heen getuigt de Psalmist van de eeuwige liefde van God voor Zijn volk. 
Het is zowel een statement als een herinnering voor hemzelf om nooit te vergeten dat Gods liefde eeuwig is.
Door het volbrachte werk van Jezus is Zijn eeuwige liefde ook voor ons. 
Hij, Die mij het leven gaf.
       Eeuwig duurt Zijn liefde. 
Hij, Die mij beschermde, toen ik overvallen werd. 
       Eeuwig duurt Zijn liefde. 
Hij, die naast mij was in alle nachten dat ik niet kon(kan) slapen van de pijn. 
       Eeuwig duurt zijn liefde. 
Eeuwig duurt Zijn liefde! 
In welke situatie we ons ook bevonden hebben, wat er ook gebeurt, of gebeurt is in ons leven, of nog zal gebeuren, één ding is zeker: Eeuwig is Zijn liefde!
Als je zo gaat slapen, kijk eens terug in je eigen leven en vul eens in, en zeg achter elke zin: Eeuwig duurt Zijn liefde! 
Je zult vast in slaap vallen met een glimlach om je lippen.

Lieve Vader, dank U wel voor Uw liefde die eeuwig is. 
Help ons om dit toch nooit te vergeten. 
Het kan stormen in ons leven, de toekomst kan onzeker zijn, pijnlijk het verleden, verdrietig het heden, maar in alles blijft één ding altijd staan: Uw liefde!
Want Uw liefde is voor eeuwig. 
Dank U, lieve Vader.

 Amen 

____________________________________________________________________

Eer aan de Heer!
Eer God in Zijn heilige hemel, …
Laat alles wat adem heeft de lof zingen van de Heer.

Psalm 150:1,6

Eer en aanbid Hem!

Het is al weer even geleden dat de volgende vraag vanuit een boekje over aanbidding naar mij toe kwam.
'Wat zou er gebeuren als we aanbiddend naar de kerk zouden gaan, en al voor de deur vol zouden zijn van het besef van Zijn aanwezigheid?'
Morgen is het zondag en velen van ons gaan naar de kerk.
Hoe zou het zijn als we allemaal naar de kerk gingen met een hart dat al vol is van het besef dat Hij daar aanwezig is?
‘Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik in hun midden.’
Waarom, of voor wie gaan we naar de kerk?
Voor onszelf, omdat het zo hoort, voor elkaar, of voor een ontmoeting met God?
Hem eer bewijzen kan overal, maar wat is het geweldig om dat samen te doen.
Het is niet altijd even makkelijk om onze beslommeringen aan de kant te zetten en ons hart op Hem te richten, maar als we dat doen voordat we Zijn huis binnengaan, hoe anders zullen we, zowel binnengaan als eruit komen.

Lieve Vader, laat het zo zijn, dat, als we morgenochtend wakker worden, of als we vannacht niet kunnen slapen, onze gedachten bepaald zullen worden bij de ontmoeting die we met U mogen hebben.
Dat we instaat zullen zijn alles achter ons te laten en af te leggen wat ons hart afhoudt van U, om U alle eer, lof en aanbidding te geven die U toekomt.

– Amen 

____________________________________________________________________

Op Uw liefde vertrouw ik, Heer.
Ik juich van vreugde , want U brengt redding.
Over U zal ik zingen, want U bent goed voor mij.

Psalm 13:6

Juichen en zingen

Psalm 13 is een vrij korte Psalm, maar in de paar verzen, het zijn er slechts zes, vinden we een geweldig troostende en opbeurende boodschap, en les.
Velen van ons zullen in hun leven al weleens verzucht hebben: ‘Hoelang nog, Here, hoelang nog!?’ De donkere dagen van ons leven duren soms zo lang.
Soms zolang dat wij het, net als David, uitroepen naar God.
Hoelang nog, Here?
Antwoord ons toch!
Maar …
Zijn de laatste woorden van David ook onze laatste woorden?
Klinkt aan het einde van ons gebed, ook ons vertrouwen in God door?
Blijft ons gebed een smeekbede om hulp, een schreeuw van hoelang nog of sluiten we ons gebed ook met deze woorden van David en vertellen we aan God dat we op Hem blijven vertrouwen, op Zijn liefde, op Zijn redding?
Juichen en zingen ook wij van vreugde om de redding die Hij zal brengen, omdat Hij goed voor ons is, of zijn we te vol van onze nood?

Lieve Vader, soms blijven we steken in onze vraag om hulp, in onze roep vanuit onze nood.
Ik dank U daarom voor deze woorden van David, die zo troostend en opbeurend zijn, maar ook een belangrijke les, want ze wijzen ons op Uw grote liefde en trouw, op hoe goed U voor ons bent; dat U redding zal brengen.
Ik kies er vanavond voor, Vader, om ongeacht mijn omstandigheden te zeggen: 'Op Uw liefde vertrouw ik!
Ik juich en zing voor U, omdat U goed voor mij bent.
Wel zachtjes om niemand wakker te maken, want ik weet ook, U hoort mij toch wel.'   

 Amen 


Ik vertel U mijn nood, o Heer;
ik vraag U: ‘Hoelang nog?
Ik smeek om uitzicht,
en roep: ‘Antwoord mij toch!’

Maar Ik blijf op Uw liefde vertrouwen,
Ik weet immers wel hoeveel U van mij houdt!

Ik zal juichen,
ik zal zingen,
om de redding die U zult geven.

U bent goed,
U bent trouw,
U zorgt voor mij mijn gehele leven.

Ja, op Uw liefde blijf ik vertrouwen,
Ik weet immers wel hoeveel U van mij houdt.

____________________________________________________________________

De almachtige Heer is aan onze zijde,
onze burcht is de God van Jacob!

Psalm 46:8

De Almachtige gaat naast ons

De dingen van het leven kunnen ons zo benauwen of aanvliegen, dat we soms even ‘vergeten’ wie het is die aan onze zijde staat.
Onze omstandigheden, de zorgen, moeiten en pijn, onzekerheden, of we ons werk wel kunnen houden, of de wegen die onze kinderen gaan, of … 
Al deze dingen kunnen ons zicht op wie God is soms even ontnemen.
Maar dan komt dit woord van God tot ons.
‘De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jacob.’
De Almachtige is aan onze zijde. 
In deze naam ligt alles besloten wie Hij is.
De Almachtige, Degene voor wie niets onmogelijk is.
Wiens hand is niet te kort om te verlossen, noch Zijn genade te klein om te vergeven.
Wiens woord voldoende is om de grootste storm tot bedaren te brengen.
En die God, de Almachtige, de God van Jacob, trouw en betrouwbaar, is onze burcht, onze schuilplaats.
Waar we ook doorheen moeten, God laat ons weten dat Hij naast ons gaat.
Elke dag.
Ieder moment.

Lieve Vader, soms verliezen we ons zicht op U doordat we onze blik gericht houden op onze omstandigheden.
Dit maakt ons kwetsbaar, onzeker en op den duur krachteloos.
Vergeef ons, Vader.
Dank U voor Uw woord, waarin U ons tegemoet komt en ons opnieuw laat weten dat U er nog steeds bent, dat U niet van onze zijde wijkt.
Ook niet vannacht als het donker wordt.
U, de God van Jacob, bent ook in de donkerste nacht, onze toevlucht, onze  burcht, bij wie wij, en die ons lief en dierbaar zijn, veilig en geborgen zijn.

– Amen –
____________________________________________________________________

U hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?

Psalm 56:9

God verliest ons niet uit het oog!

David heeft het heel erg moeilijk.
Hij wordt aan alle kanten belaagd en hij roept het uit naar God: ‘Wees mij genadig , o God,’ en hij stort zijn hele hart uit bij God.
Hij vertelt Hem hoe de mensen op hem loeren, op hem jagen, hem bedreigen, zijn woorden verdraaien, hem bespieden en allemaal kwade gedachten over hem hebben.
Misschien herken je je wel in dit verhaal van David.
Misschien verkeer je wel in soortgelijke omstandigheden.
Mag ik je dan iets vragen?
Hoe reageer jij daarop?
David gaat er mee naar God, maar dat niet alleen.
Hij spreekt te midden van deze omstandigheden ook uit, dat, al is hij bang, hij toch op God vertrouwd.
Hij weet dat God met hem is, dat God hem ziet; hem niet uit het oog verliest.
'U hebt mijn omzwervingen geteld ...'
En David heeft wat gezworven doordat hij steeds moest vluchten.
'Doe mijn tranen in Uw kruik …'
God heeft een kruik voor onze tranen en een boek waarin alles is opgeschreven.
En met deze boodschap mogen wij gaan slapen: ‘God verliest jou niet uit het oog!’
Je omzwervingen zijn geteld, je tranen in Zijn kruik.
Alles is opgeschreven in Zijn boek.

Lieve Vader, dank U wel dat we weten mogen dat U ons niet uit het oog verliest.
Dat U alles ziet.
Dat we weten mogen, net als David: ‘God is met mij!’
Doe ons zo in dit vertrouwen rustig slapen vannacht.
We hoeven niet te vrezen, want U bent bij ons.
Dank U wel!

  Amen 

____________________________________________________________________

… En waar ik ook kijk:
niemand die zich om mij bekommert;
nergens kan ik schuilen,
niemand maakt zich zorgen om mij.
Psalm 142:5

Echt, er is Iemand!

Wat een noodkreet van David omhoog naar zijn hemelse Vader.
Verborgen in een grot, verstoken van vrienden en familie, opgesloten, geen kant kan hij op.
Geen arm die om zijn schouder geslagen wordt, geen troostende bemoedigende woorden.
Eenzaam en alleen als David is, doet hij het enige dat hij kan doen: hij heft zijn handen omhoog naar God van wie hij zijn hulp en troost verwacht, en hij stort zijn hart uit.
Misschien zijn de woorden van David wel jouw woorden.
Misschien zijn zijn woorden wel jouw klacht.
Houdt het dan niet voor jezelf maar ga er net als David mee naar boven, naar je hemelse vader en leg je klacht bij Hem neer.
Stort je hart bij Hem uit, schaam je er toch niet voor.
Zoals een kind bij zijn ouders kan uithuilen, zijn pijn en verdriet, zijn klacht kan neerleggen, zo mogen ook wij naar onze hemelse Vader gaan en onze noden bij Hem brengen en bij Hem neerleggen.
Zoek je toevlucht bij Hem, bij Degene die je altijd hoort, je altijd ziet, altijd bij je is.
Hij wacht op jou!

Lieve Vader in de hemel.
Uw ogen gaan over de ganse aarde en zien elke nood, elk verdriet en elke pijn.
U ziet hen die zo eenzaam en alleen zijn, maar ook hen die zich zo voelen.
U ziet, U voelt, U hoort …
O Vader, ik bid zo speciaal voor hen die zelf geen woorden meer hebben om te bidden, ontferm U over hen.
Droog hun tranen en doe hen Uw liefdevolle nabijheid ervaren.
Laat Uw liefde als een warme deken om hen zijn.
Laat Uw vrede hen vullen met een rust die alles te boven gaat en waardoor zij in de bescherming van Uw aanwezigheid rustig kunnen slapen.
In Jezus’ Naam.
– Amen 

____________________________________________________________________

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, …

Psalm 146:5

Je bent gezegend!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan.
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aan de zij ontstaan.
Overbekende woorden van een lied gemaakt naar Psalm 121 en voor ons allemaal op een bepaald moment wel tot een grote bemoediging.
Maar wat we ons misschien niet altijd realiseren is, dat vers 5 van Psalm 146 ons verteld hoe gelukkig wij onszelf dan wel niet mogen prijzen.
Welzalig is hij/zij die de God van Jacob tot hulp heeft,die zijn/haar verwachting stelt op de Heer, zijn/haar God!
Welzalig, oftewel, gelukkig ben je, ja, gezegend ben je als je Jacobs God tot hulp hebt!
Realiseren we ons dat wel hoe gezegend we daarmee eigenlijk zijn?
Of worden we zo in beslag genomen door onze nood dat we het niet zien?
Heb jij de God van Jacob tot jouw hulp?
Is Psalm 121 het lied van je hart?
Dan ben je een gezegende vrouw (of man).
Want de God van Jacob is de God die recht verschaft, te eten geeft, bevrijdt, ziende maakt, opricht, beschermt, steunt, liefheeft hen, die naar Zijn wil leven.

Lieve Vader, U bent mijn hulp in elke omstandigheid.
Naar U hef ik mijn ogen op, want bij U komt mijn hulp vandaan.
Ik wil U daar zo voor danken, Vader, en U tegelijk vragen mij te vergeven, dat ik me zo vaak niet realiseer hoe gezegend ik daardoor ben.
Dank U, lieve Vader, dat ik mag gaan slapen met het besef dat ik een gezegende vrouw, een gezegende man, ben.
U, o Heer, mijn God, bent mijn hulp.
Ik ben gezegend!
Dank U!

– Amen –
__________________________________________________________________________

Als ik denk over het verleden,
overweeg wat U allemaal deed,
stilsta bij wat U maakte,
dan strek ik mijn handen naar U uit,
dan verlang ik naar U als dor land naar water.

Psalm 143:5,6

 Als dor land naar water

Als David deze woorden schrijft, is hij min of meer ten einde raad.
Hij wordt vervolgd, vertrapt, zijn krachten begeven het en hij is de wanhoop nabij.
Misschien voel jij je ook wel zo op dit moment.
Misschien word je wel belaagd op school of op je werk.
Misschien krijg je heel wat sneren naar je hoofd iedere dag.
Misschien ben je ook, net als David aanbelandt op een breekpunt en ervaar je net als hij, dat je krachten wegvloeien.
Mag ik je dan aanmoedigen om hetzelfde te gaan doen als hij?
Als eerste roept hij het uit naar God, luister naar mij, antwoord mij.
Dan vertelt hij zijn nood en vervolgens blikt hij terug naar wat God voorheen voor hem heeft gedaan. Hij wendt zijn blik af van de vervolging, hoe hij wordt vertrapt etc., en hij richt zich op wat God allemaal heeft gedaan, heeft gemaakt.
Zoals dor en droog land verlangt naar water, hunkert naar een spatje regen en het inzuigt als de regen valt, zo strekt David zijn handen uit naar God om van Hem te ontvangen dat wat hij nodig heeft en waarvan hij weet dat het bij God te vinden is.

Lieve Vader, net als David roep ik het naar U uit en vertel U al mijn nood …, en bid U, antwoordt mij.
Zoals dor en droog land verlangt naar water, zo verlang ik naar Uw antwoord, Uw hulp, Uw redding; een aanraking van Uw liefdevolle Vaderhand.
Laat mij Uw stem horen, Vader, Uw liefde voelen.
Help mij, red mij, ik vertrouw op U.  

– Amen –

___________________________________________________________________

Voor de morgen schemert, roep ik U al,
want Uw woorden zijn mijn hoop;
in nachtelijke uren zijn mijn ogen gevestigd op U,
want Uw woorden blijven mij in gedachten.

Psalm 119:147,148

Gods woord, onze hoop

Hoe bijzonder zijn deze woorden van de Psalmist.
‘Voor de morgen schemert, roep ik U al.’
Nog voor er een nieuwe dag aanbreekt, nog voor hij begon aan zijn dagelijkse bezigheden, nam hij eerst tijd om met God de dag te beginnen; Zijn woord te lezen en te bidden.
Gods woord gaf hem hoop, hielp hem in de dag die zou komen.
Zelfs als hij ’s nachts wakker werd, waren zijn gedachten op God gericht, kwam Gods woord in zijn gedachten.
Hij was zo vertrouwd met Gods woord!
Welk een aanmoediging voor ons.
Nee, het is niet altijd even makkelijk om ’s morgens wat eerder op te staan en voor de dag begint eerst een moment met God te hebben, Zijn woord te lezen, te overdenken, en te bidden.
Het vraagt, vooral in het begin best wat discipline, maar welke een bemoediging en zegen ontvangen wij voor de rest van de dag.
Meer dan ooit zullen we beseffen dat God niet sluimert noch slaapt, dat Hij altijd bij ons is en met ons meegaat.
En als het moeilijk wordt hebben wij Zijn woorden van hoop heel dicht bij, namelijk in ons hart en gedachten.

Lieve Vader, laat ons hart zo verlangend zijn/worden naar U, dat het eerste wat wij ’s morgens zullen doen is naar U toegaan.
Uw woorden lezen, overdenken en bewaren.
Uw woorden van hoop indrinken en de dag die voor ons ligt in Uw handen leggen en het van U verwachten.
Ja, dat zelfs ’s nachts Uw woorden in onze gedachten zullen komen als we wakker worden. 
Maak ons innig vertrouwd met Uw woord.

 – Amen –

___________________________________________________________________

Niet aan ons, Heer, niet aan ons komt alle eer toe,
maar aan u!
U bent liefdevol en betrouwbaar.
Psalm 115:1

Aan U alle eer!

Meestal komen we bij de Heer met een aardig waslijstje aan dingen die ons bezighouden, waarover we ons zorgen maken, voorbeden, vragen enz., enz.
Vooral voordat we gaan slapen overdenken we vaak nog eens de dingen van de voorbijgegane dag en soms kunnen die ons dan vervolgens weer aardig uit onze slaap houden.
Hoe zou het zijn als we vanavond nu eens onze ogen zouden sluiten en onze handen zouden vouwen en Hem alleen zouden danken en eren.
Iedere dag is Hij bij ons, zorgt Hij voor ons, zijn Zijn liefde gunstbewijzen nieuw.
Hij is betrouwbaar; wat Hij beloofd, doet Hij, ook daar hoeven we nooit aan te twijfelen.
Hoe zou het nu toch eens zijn als we ons lijstje aan de kant zouden schuiven en Hem zouden gaan danken en eren voor alles.
We vallen dan vast met een glimlach op ons gezicht in slaap.

Lieve Vader in de hemel.
Aan het einde van deze dag wil ik zo bij U komen en U danken voor wie U bent en voor alles wat U hebt gedaan vandaag.
Ik wil U danken voor Uw trouw, voor de hulp die U mij vandaag hebt gegeven en de bescherming die U mij en mijn geliefden gaf en die U ook vannacht weer gaat geven. 
Dank U, dat Uw liefde en gunstbewijzen morgen weer nieuw zijn.
U geeft iedere dag zo het beste aan ons.
Ik wil U Naam eren en groot maken, want U bent een betrouwbaar God; onveranderlijk, eeuwig en al Uw beloften komt U na.
Dank U, Vader, dat ik in Uw bescherming rustig kan gaan slapen, want U waakt over mij en over hen die mij zo lief en dierbaar zijn.
U komt toe alle lof en eer.
Ik prijs Uw Naam. 

 Amen 

_____________________________________________________________________

Overlaad ons met Uw liefde,
iedere morgen opnieuw;
dan kunnen we juichen en blij zijn,
iedere dag opnieuw.

Psalm 90: 14

Overlaad mij 

Als alles voorspoedig gaat, dan is het niet zo moeilijk om iedere dag blij te zijn en te kunnen juichen of zingen van vreugde. Dan gaat dat vaak wel vanzelf. Maar wat als alles tegen zit? Wat als de toekomst er niet zo rooskleurig uitziet? Er allerlei onzekerheden zijn, of moeilijkheden en problemen, ziekte …? Kunnen we dan nog blij zijn en van vreugde juichen en zingen? Ik van mijzelf in ieder geval niet. En toch is het mogelijk laat Gods woord ons zien. Overlaad ons met Uw liefde, iedere morgen opnieuw, dan kunnen we juichen en blij zijn, iedere dag opnieuw. Toch lijkt het vaak niet zo te zijn, niet zo te werken; hoe komt dat dan toch? Dan vraag ik mezelf zo even af, verwacht ik wel om overladen te worden, of vraag ik erom en loop ik gelijk weer weg, zonder Hem de kans te geven. Of zet ik misschien als het ware een paraplu op waardoor Zijn liefde als regendruppels afglijdt en naast mij op de grond valt. Of …?

Lieve Vader, als ik morgenochtend weer bij U komt en U vraagt om mij te overladen met Uw liefde voor de dag die voor me ligt, dan bid ik U, laat mij geduldig wachten om ook Uw liefde te ontvangen. Laat mij niet meteen weer weg te hollen naar werk of wat dan ook. Of als ik een soort paraplu boven mij hoofd heb opgezet, open dan hiervoor mijn ogen. Ik verlang ernaar, Vader, om overladen te worden met Uw liefde, om zo iedere dag blij te kunnen zijn en te kunnen juichen, te kunnen zingen van vreugde.

– Amen –

___________________________________________________________________

Heer, bewaar mij als Uw liefst bezit;
verberg mij onder Uw veilige vleugels.

Psalm 17:8

Liefst bezit

Een andere vertaling zegt: ‘Bewaar mij als Uw oogappel.
David verlangt ernaar, dat God met hem omgaat, hem beschermt, als was hij het kostbaarste, het meest waardevolle, dat God bezat.
Zo wil David in bescherming genomen worden door God.
Het zegt heel veel over de relatie die David met God heeft, dat hij dit zomaar durft te vragen. 
Welk een hunkering ligt er in deze woorden, maar ook welk een vertrouwen in Degene aan Wie hij dit vraagt.
Als jij het ook moeilijk heb, ga dan net als David naar je hemelse Vader en vraag Hem, net als David, om je te beschermen als Zijn liefst bezit, als Zijn oogappel, wetende dat je nergens anders veiliger ben dan onder de schaduw van Zijn vleugels en laat de geborgenheid die van deze veilige plek uitgaat je omringen de komende nacht.

Lieve vader, als nu zo het moment is gekomen dat ik slapen ga, wil ik bij U komen en U danken. Danken voor het woord dat U gaf en de geborgenheid die daar in doorklinkt.
Ik bid U, Lieve Vader, bewaar mij als Uw liefst bezit en verberg mij onder Uw veilige vleugels.
Zo kan ik rustig gaan slapen, ondanks alle zorgen en problemen, of wat me ook bezwaart of bezighoudt,  want U zorgt voor mij met alles wat U hebt en vanuit wie U bent.
Dat U zoveel van mij houdt, zoveel om mij geeft, is niet te begrijpen, maar ik dank U, dat ik weten mag, door de Here Jezus, dat dit wel zo is.
Dank U wel, voor Uw grote liefde voor mij. 

 Amen 

___________________________________________________________________

Gebed
Pijn  in de nacht

Heer,
wees mijn sterkte,
wees mijn kracht.
Ik huiver en ril
als ik denk
aan de komende nacht.

Pijn is mijn metgezel
en verlaat mij
geen enkel moment.
Heer,
ik hou het niet vol
als U niet heel dicht
bij mij bent.

Mijn ogen branden
van vermoeidheid en pijn;
ik wil zo graag even slapen
en weg van al deze ellende zijn.

Heer,
wees mij toch
in deze donkere uren
heel dicht nabij.
Laat mij
Uw aanwezigheid ervaren;
kom, Heer,
in dit nachtelijke uur
heel dicht bij mij.

Troost mij, Heer,
als mijn tranen stromen
omdat ik niet meer weet
hoe ik het volhouden moet.
Neem mij in Uw armen,
laat mij schuilen
in de schaduw van Uw vleugels.
Ontferm U,
zoals een Vader doet.

Heer,
wees zo mijn sterkte
en mij kracht.
Dan is er hoop
ook in de donkerte
van de nacht.
In Jezus' Naam.

– Amen –

____________________________________________________________________

Maar ik, ik blijf U roepen, Heer,
elke morgen richt ik tot U mijn bede.

Psalm 88:14

Blijven bidden

Met het lezen van deze tekst, gingen mijn gedachten eigenlijk gelijk naar het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. (Lucas 18:1-8)
De Here Jezus vertelde Zijn discipelen deze gelijkenis om hen duidelijk te maken dat ze nooit moesten ophouden met bidden.
Een weduwe deed steeds opnieuw een beroep op de rechter (die geen enkel ontzag had voor God of bewogenheid voor mensen) om haar recht te doen ten opzichte van haar tegenpartij.
Lange tijd wilde de rechter niets doen, maar doordat zij vol bleef houden werd hij toch huiverig voor wat zij zou kunnen gaan doen en sprak recht.
De Here Jezus zei daarop:  ‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?’
De Psalmist bleef roepen, iedere dag opnieuw.
Laten ook wij het bidden nooit opgeven,
Al lijkt het alsof onze gebeden niet verder komen dan het plafond, ga door, houd vol!
God hoort en verhoort!
Misschien niet altijd zoals wij het graag willen zien, maar Hij hoort en verhoort ons altijd.
En als Hij wacht, wacht Hij met een reden.

Lieve Vader, als we het bidden moe worden, omdat er niets lijkt te gebeuren of te veranderen of …, breng ons dan deze gelijkenis in gedachten.
Doe ons beseffen hoe groot en liefdevol U bent; hoe waardevol wij zijn voor U en hoe U altijd het beste met ons voorheeft, ook als U stil blijft terwijl wij bidden.
Uw gedachten en wegen zijn immers hoger dan die van ons.
Leer ons vertrouwen, leer ons volharden en onze bede blijven richten tot U.
Iedere morgen.
Iedere avond.

In Jezus’ Naam.   

 – Amen –
___________________________________________________________________

Hij bedekt je met Zijn vleugels,
onder Zijn hoede ben je veilig;
Zijn trouw is een schild, een pantser.
Psalm 91:4

Veilig

In de stilte van de donkere nacht,
waar ik in het donker lig te wachten
tot de slaap zich over mij ontfermt,
komt Zijn woord in mijn gedachten
en ik weet mij veilig, geborgen
en beschermt.

Het is alsof ik door Hem word ingestopt.
Zijn vleugels zijn mijn dekens, en zo ben ik
onder Zijn hoede veilig en beschermd.
Zijn liefdevolle, trouwe Vaderhand
houdt mij als een schild omgeven,
ook als de slaap zich over mij heeft ontfermt.

Lieve Vader, dank U dat U over mij waakt
iedere dag, maar ook iedere nacht.
Dank U wel, voor Uw vleugels als mijn deken
en Uw zachte stem die zegt: ‘Slaap zacht.’

 Amen 
___________________________________________________________________

 Heer, wie U zijn toegedaan,
 kunnen op U rekenen;
 wie bij U hun toevlucht zoeken,
 laat U niet in de steek.

 Psalm 9:11

Schuilen
 

Het einde van de dag is gekomen.
Misschien was het wel een heel moeilijke dag voor je.
Misschien was het wel een dag, waarin je werd overmand door pijn en verdriet.
Mag ik je dan voor de nacht bemoedigen met deze woorden van God?
Als je Hem toebehoort, mag je weten dat Hij je ziet, hoort, en voor je zal zorgen.
Zoek bij Hem je toevlucht met al je pijn en verdriet, Hij zal je niet in de steek laten!
Misschien liggen de sporen van alle tranen nog wel op je gezicht, of misschien lopen ze nog wel steeds over je wangen en willen ze maar niet ophouden met stromen.
Het geeft niet, laat ze maar gaan.
Hij bewaart al jouw tranen in Zijn kruik; schrijft ze op in Zijn boek. 
Er komt een dag dat Hij ze zal wissen van je ogen.
Jouw tranen zijn belangrijk voor Hem, maar jij nog meer.
Zoek je toevlucht maar bij Hem, schuil maar, Hij zorgt voor jou.
Ook deze nacht.

Lieve Vader, dank U wel, dat U onze toevlucht bent, onze schuilplaats in elke nood.
Bij U zijn we veilig. 
Bij U kunnen we terecht met al onze pijn en verdriet.
Bij U vinden we troost en rust en vrede te midden van alle nood.
Dank U wel, dat U voor ons zorgt ook deze komende nacht als we naar bed gaan met een zwaar gemoed.
Kom met Uw troost, vrede en rust; dek ons daar als het ware mee toe voor de komende nacht, zodat we kunnen uitrusten en nieuwe kracht ontvangen voor morgen. 

– Amen –

 ____________________________________________________________________

Mijn ziel, wat drukt je terneer, waarom ben je zo onrustig?
Op God wil ik vertrouwen, eens zal ik Hem weer prijzen,
Hem, mijn behoud, mijn God.
Psalm 42:6

Vertrouwen
 

‘Op God wil ik vertrouwen.’
De Psalmist maakt hier een belangrijke keuze.
Zijn ziel is onrustig, drukt hem terneer.
Gevoelens die heel menselijk zijn, maar waar we twee kanten mee op kunnen.
We kunnen er aan toegeven en ons laten meeslepen in  onze neerslachtigheid en onrust, waardoor ons vertrouwen en ons zicht op God steeds minder en minder wordt, of we kiezen ervoor, net als de Psalmist, om ons hoofd op te heffen en het uit te spreken dat we op God willen blijven vertrouwen. Met het uitspreken van deze woorden roepen we onszelf een halt toe om ons over te geven aan de negatieve gevoelens en haar gevolgen.
Dit betekent niet automatisch dat de gevoelens gelijk weg zullen zijn; de Psalmist herhaalt dezelfde woorden nog wel twee keer in deze en de volgende Psalm, maar zijn houvast en zijn vertrouwen is op God, waarvan hij weet: Hij ziet mij, Hij zal mij redden en eens zal ik Hem weer loven.
Lieve Vader, als we zo bij U komen aan het einde van de dag en ons hart is onrustig, dan spreken wij het net als de Psalmist uit, dat wij ons vertrouwen, onze hoop op U willen vestigen.
Met deze keuze om te hopen en te vertrouwen op U, mogen we dan gaan slapen, wetende dat U ons ziet en voor ons zorgt.
Wat geweldig dat onze gevoelens niets veranderen aan wie U bent.
U bent onze God, trouw en betrouwbaar, onze hulp in nood, onze toevlucht.
Dank U wel, Vader, dat U zo betrouwbaar en liefdevol bent.
 
– Amen 
___________________________________________________________________

Breng dank aan de Heer,
want Hij is goed,
eeuwig duurt Zijn liefde.
Psalm 118:29

Breng dank

Ken je dat, ’s nachts wakker worden en niet meer kunnen slapen?
Ik denk het wel.
Dit gebeurt ons allemaal weleens.
Heel vervelend. Je ligt te draaien en te woelen.
Nog even naar de toilet, nog even een slokje water, misschien een glaasje warme melk en maar hopen dat de slaap weer komt.
Misschien zijn het de zorgen die je uit je slaap houden.
Misschien ben je zenuwachtig voor iets dat je morgen moet doen.
Misschien lig je al te bedenken wat je morgen allemaal nog moet doen.
Al deze dingen kunnen er nog meer voor zorgen dat die slaap maar niet komt.
Misschien is het een goed idee om de volgende keer als je niet kunt slapen God eens te gaan danken. Het haalt je gedachten weg bij alles waar je op dat moment helemaal niets aan kunt doen en het brengt je bij Degene die zo ontzettend veel van je houdt en iedere dag opnieuw voor je zorgt.
Dank Hem voor Zijn goedheid, voor Zijn liefde, voor Zijn nimmer aflatende zorg, voor … en val weer in slaap met een dankbaar hart in plaats van zorgen, zenuwen, frustraties of wat dan ook.

Lieve Vader, wat maken wij mensen het onszelf vaak toch (onnodig) moeilijk.
Vooral als we willen slapen en het lukt niet.
We woelen en doen er van alles aan om te kunnen slapen, maar onze gedachten en frustratie over de slaap die niet wil komen houden ons nog meer wakker.
En dat terwijl, als we U zouden gaan danken voor wie U bent en wat U doet, vrede in ons hart komt, en met de vrede de rust en met de rust soms ook de slaap.
En zo niet, dan zullen we toch tot rust komen in Uw nabijheid.
Laat mij daar de volgende keer als ik niet kan slapen aan denken, Heer.

 – Amen –

______________________________________________________________________

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Psalm 8:4,5

En toch ...

Kijk zo meteen voor je gaat slapen nog eens even naar buiten.
Kijk nog eens even naar de maan en de sterren.
Of sluit gewoon even je ogen (als ze niet te zien zijn) en ga in gedachten eens terug naar die avond dat je verrast was door de vele sterren die aan de hemel stonden en naar die keer dat die prachtige volle maan er was, die met haar schijnsel je donkere kamer verlichtte.
Bedenk je eens dat alle sterren en de melkwegstelsels etc. waarvan wij maar een kleine fractie kunnen zien, door God zijn gemaakt.
Bedenk eens hoe briljant het eigenlijk is, dat de maan zo gemaakt is en in die stand geplaatst, dat de zon haar verlicht en zij zo het licht van de zon door mag geven.
Zelfs eb en vloed worden geregeld door de stand van de maan(en de zon).
Hoe bijzonder is het dan eigenlijk wel niet dat de Maker, de Schepper van deze dingen, omziet naar jou!
De mens is niets meer dan een ademtocht zegt de Bijbel, en toch, deze ontzagwekkende God en Schepper, houdt van deze mens.
Van jou.

Lieve Vader, machtige Maker, Schepper van de maan en de sterren, dank U wel, dat U naar ons omziet.
Eigenlijk is het haast onvoorstelbaar dat U dat doet, maar toch, op grond van Uw woord, weet ik dat dit zo is en ik dank U ervoor.
Zo kan ik rustig mijn bed instappen in de wetenschap, dat U, de machtige Maker, naar mij ziet en van mij houdt.

– Amen –

_____________________________________________________________________

Zuiver mij van mijn verborgen zonden,
want iedereen maakt fouten
zonder het te weten.
Psalm 19:13

Zuiver mij

Als we ’s avonds naar bed gaan en het donker ons omringt dan gaan onze gedachten vast nog wel terug naar de dag die is geweest.
Misschien was het een hele fijne dag en toveren de dingen die in je gedachten komen een glimlach op je gezicht.
Misschien was het een minder fijne dag en is je gemoed zwaar om de gedachten die boven komen.
Maar hoe onze dag ook was, we zullen allemaal fouten hebben gemaakt zonder het te weten.
Verborgen zonden noemt David ze.
Misschien heb je voor je het licht uitdeed al wel gebeden, maar was je je daarbij ook bewust van je ‘verborgen zonden’?
Dan is dit misschien wel een goed moment, in de stilte en het donker van de nacht, om God ook te vragen om je verborgen zonden te vergeven.
Op deze manier kun je rustig gaan slapen want je weet dat er niets meer is wat er tussen jouw en God instaat.

Lieve Vader in de hemel.
Als de nacht is gekomen en ik in het donker nog even de dag doorneem, dan wil ik U vragen om ook mijn verborgen zonden te vergeven.
Heer, ik besef, net als David, dat ik fouten maak zonder het te weten.
Zuiver mij, Here, van mijn verborgen zonden, zodat er niets zal zijn wat tussen U en mij instaat.
Zo kan ik rustig slapen met een hart vol vrede omdat ik weet: het is goed tussen U en mij.
Dank U wel, Vader.

– Amen –

____________________________________________________________________

De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigd wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
de ene nacht maakt het de volgende bekend
Psalm 19:2,3

Gods grootheid

Terwijl ik dit schrijf, staat de zon aan de hemel.
De vogels fluiten hun lied, terwijl ik de duiven naarstig op zoek zie naar takjes om hun nest te bouwen.
Uit de grond komen voorzichtig de eerste lentebloemen en hier en daar verschijnen in de krant de eerste berichten van de eerste lammetjes die geboren zijn.
De winter is (bijna) voorbij en de lente neemt het over.
Welk een wonder, dat ieder jaar opnieuw, dit proces vanzelf in gang gezet wordt.
Zomer wordt herfst, herfst wordt winter, winter wordt lente.
De ene dag geeft het aan de andere door, de ene nacht aan de volgende.
Waar we ook heen kijken, naar de zon overdag of naar de sterren en de maan ’s nachts, naar het nieuwe leven dat ontspringt, alles getuigt van de grootheid van God.
Zou voor Hem dan iets te wonderlijk zijn?

Lieve Vader, als ik me bedenk hoe U alles hebt gemaakt en vormgegeven, de zon, de maan en de sterren, de wisselende seizoenen, het wonder van Uw schepping, dan word ik stil en buig mijn hoofd vol ontzag voor Uw grootheid.
Ik dank U, dat U, Die zo groot en ontzagwekkend bent, mijn God en Vader wilt zijn.
Dank U dat U voor mij zorgt.
Ook vannacht.

– Amen –

____________________________________________________________________

Heer, U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U haar,
als een schild.
Psalm 5:13

Zegen en bescherming

Wat een geweldig bemoedigend woord van God om mee te gaan slapen.
Als wij ons richten op Hem, zal Hij ons zegenen en ons liefdevol beschermen.
Ja, als een schild rondom ons zijn.
O, de nachten kunnen soms zo lang en eenzaam zijn.
De stilte en duisternis je zo onrustig maken.
Ja, misschien zelfs angst aanjagen.
Maar God zegt: ‘Richt je hart op Mij en Ik zal je zegenen en je liefdevol beschermen. Neem deze woorden in gedachten mee als je zo gaat slapen en laat ze zijn als een warme deken van liefde, die rust en vrede geeft.
Die alle eenzaamheid, stilte en duisternis die je belagen, doet verdwijnen.

Lieve Vader, dank U wel voor Uw zegen voor de komende nacht.
Dank U wel, dat U mij bij mij bent en mij beschermt.
Ik trek deze woorden van U als een warme deken van liefde over mij heen en laat de rust en vrede, die van Uw woorden uitgaan, doordringen tot in het diepst van mijn hart.
Dank U wel, Vader, voor Uw grote liefde en trouw voor mij.

– Amen –

____________________________________________________________________

U heerst over de hoogrijzende zee
- verheffen zich haar golven,
U brengt ze tot rust.
Psalm 89:10

God heerst

Welk een stormen kunnen er woeden in ons leven.
Er zijn tijden waarbij we het gevoel kunnen hebben dat de golven zo hoog zijn, dat ze ons overspoelen en we dreigen te verdrinken.
En eerlijk gezegd, als we alleen naar die golven zouden blijven kijken, dan is dat ook vaak hetgeen gebeurt.
We zinken weg in een depressie of we worden ziek, of …
Maar God heerst over de zee.
Hoe hoog zij zich ook verheft, hoe hoog haar golven ook zijn, God regeert.
En omdat Hij heerst over de zee, heerst Hij ook over de golven en is bij machte om ze tot bedaren te brengen.
Als jij je in zo’n storm bevindt en de golven bedreigen je, kijk dan omhoog naar Degene die heerst over die zee en haar golven, dan zul je niet wegzinken in de golven, maar kracht ontvangen van Hem tot Hij de golven tot bedaren brengt.
Zo kun je ook vannacht rustig gaan slapen, want Hij, de Heerser over hemel en aarde, is ook de Heerser over jouw storm.
Alles is onder controle.

Lieve Vader, welk een rust en vrede ligt er in het weten dat U heerst over alles, dus ook over de stormen van het leven.
Ik kijk op naar U, in wiens handen alles ligt.
Op U vertrouwt mijn hart en ik wacht in vol vertrouwen tot U de golven, die mij dreigen te overspoelen, tot bedaren brengt.
Dank u wel, dat ik weten mag, dat ik veilig ben in Uw hand.

– Amen –

____________________________________________________________________

Alleen bij God vind mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
Psalm 62:2

Alleen bij God

Er kunnen dingen gebeuren in ons leven die ons beroven van alle rust en vrede.
Er kunnen dingen gebeuren waardoor we niet meer weten hoe we eruit moeten komen of doorheen.
We zien er tegen op om naar bed te gaan, want dan lijkt het wel alsof het allemaal nog erger is of wordt.
In de duisternis en stilte van de nacht zijn we vaak zo kwetsbaar voor allerlei gedachten die binnen willen komen en het ons nog moeilijker maken dan we het al hebben.
Op zulke momenten is het goed om jezelf voor te houden: ‘Van God komt mijn redding!’ Misschien zie je er vanavond wel tegenop om te gaan slapen.
Mag ik je dan aansporen om Zijn woord uit te spreken en aan te nemen.
Doe het maar, al is het steeds opnieuw en opnieuw.
Zo blijf je dicht bij Hem en zal je ziel rust vinden.

Lieve Vader in de hemel, ik zie op tegen de nacht die voor me ligt.
Zoveel dingen zijn gaande; U weet ervan.
Maar ik kies ervoor, Heere, om mij op U en Uw woord te richten; het uit te spreken en aan te nemen.
Vader God, van U komt mijn redding; alleen bij U vind mijn ziel rust.
Op dit woord van U, Vader, wil ik me richten, want Uw liefde en zorg voor mij ligt hierin besloten.
Zo dek ik mijzelf als het ware toe met deze woorden en vind rust bij U.

– Amen –

____________________________________________________________________

Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen,
Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Psalm 34:16

God hoort mij

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik soms aan het einde van de dag terugkijk en de dag overdenk, dan voel ik me niet zo ‘rechtvaardig’ en dan moet ik oppassen dat ik de influisteringen van de boze (of zijn het onze eigen aanklachten?) niet toelaat.
‘Jij rechtvaardig?
Weet je nog wat je gedaan hebt vandaag?
Wat je tegen die en die zei!
En je had beloofd … Enz.’
Zulke influisteringen overladen je met schuldgevoel en werken in de hand dat het woord van de boze gaat heersen over Gods woord en het berooft je van de rust en vrede van God.
Wij zijn niet rechtvaardig als we niets verkeerds doen, we zijn rechtvaardig door het volbrachte werk van de Here Jezus.
Zijn vergoten bloed, voor al onze zonden, is ons kleed van rechtvaardigheid.
En zo rust Gods oog op ons.
Zo hoort Hij ons wanneer wij Hem aanroepen, om welke reden dan ook.

Lieve Heer Jezus, dank U wel voor het offer dat U voor mij hebt gebracht.
Dank U wel, dat ik daardoor rechtvaardig ben.
Dank U wel, dat U ook voor mij de weg tot de Vader geworden bent en dat ik mag weten dat U mij altijd hoort en altijd naar mij luistert.
Dank U wel, dat ik rustig kan gaan slapen, want ik weet dat Uw oog op mij is en Uw oor mij altijd hoort.

– Amen –

____________________________________________________________________

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog.
Psalm 32:8

Tijd voor God

God vertelt ons in dit woord, dat Hij ons inzicht geeft, de weg wijst en raad geeft; maar daarvoor zullen we wel tijd apart moeten zetten of vrij maken om Zijn aangezicht te zoeken, om Zijn woord te lezen, om stil te worden en ons te richten op Hem.
Dat valt niet altijd mee in ons drukke leven en als we niet oppassen, dan glipt de tijd tussen onze vingers door voor we er erg in hebben is de dag om.
Misschien is je dit vandaag wel gebeurt en besef je dat nu dit leest.
Laat je daardoor echter niet ontmoedigen.
Rust vannacht uit van de dag die geweest is en maak morgen een nieuw begin.
‘Mijn oog is op jou:’ zegt Hij en met die wetenschap mag je rustig gaan slapen.
Strek je voor het slapen gaan uit naar Hem.
Vraag Hem om Zijn hulp daarbij; Hij kent jou en je omstandigheden.
Hij zal je helpen als jij je uitstrekt naar Hem.

Lieve Vader, de tijd van deze dag is weer tussen mijn vingers doorgeglipt.
Ik weet hoe belangrijk het is om tijd met U te hebben, maar de drukte van alle dag, de zorgen, de beslommeringen hebben me opnieuw in beslag genomen.
Vergeef mij, Vader en help mij, hoe ik in mijn drukke leven, in mijn omstandigheden, tijd kan vrij maken voor U.
Leidt mij door Uw Geest, in Jezus ‘Naam.

– Amen –

____________________________________________________________________

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.
Psalm 62: 6

Rust zoeken bij God

Als je ’s avonds naar bed gaat, dan is het niet altijd makkelijk om alles wat er gebeurd is die dag, van je af te zetten.
Soms blijven je gedachten maar teruggaan naar de dingen die gebeurd zijn en het berooft je zo van de broodnodige rust.
De slaap wil maar niet komen, want je gedachten staan maar niet stil.
Dan komt Gods woord naar je toe: ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.’
Zoek rust.
Niet vind rust, maar zoek het, bij God.
Richt je gedachten op God.
Op Zijn woord.
Op wie Hij is.
Op wat Hij reeds voor je gedaan heeft.
‘Van Hem blijf ik alles verwachten, gaat het verder.’
Als we alles van Hem verwachten, dan betekent dat, dat we het niet zelf hoeven te doen. Welk een rust en vrede komt daaruit voort.
Dan kunnen we rustig gaan slapen, want Hij zorgt voor ons.

Lieve Vader, ja, bij U zoek ik mijn rust; van U wil ik alles verwachten.
Aan U vertrouw ik mijn zorgen van de afgelopen dag toe.
Ik richt mijn gedachten op wie U bent en ik dank U, met heel mijn hart, voor Uw nimmer aflatende liefde en zorg voor mij.
Nu kan ik rustig gaan slapen, want U zorgt voor mij.

– Amen –

2 opmerkingen: