dinsdag 14 juni 2016

Zeg het met liefde!

... laat geen enkel rot woord uit uw mond voortkomen,- 
alleen maar iets goeds, tot opbouw, waar gebrek aan is; 
dan geeft dat genade aan allen die het horen;
en weest jegens elkaar goedertieren, 
barmhartig en elkander begenadigend, 
zoals ook God in Christus u begenadigd heeft! 

Efeziërs 4:29,32
NB


Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Voor ogen houdend dat het hart
van de ander breekbaar is
als het fijnste porselein.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn;
tot opbouw en bemoediging
voor een ieder die ze hoort
en verstoken van elk venijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Dat ze komen uit een hart
dat zacht is, en vergevingsgezind
en niet uit mijn moeiten en pijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Opdat de leiding van Uw Geest
in elk woord dat ik spreek
hoorbaar en zichtbaar zal zijn.

Nav.  het stukje ‘Say it with love’ uit >> ‘Love is …’ – Promise Journal
1 opmerking: