maandag 16 mei 2016

Ik aanbid U ...

Hem aanbidden,
Hem liefhebben
met alles wat in je is,
dat is het hoogste goed.
Er is geen hogere grond 
dan wanneer je neerknielt,
je overgeeft aan Hem
en Hem aanbidt. 

Met al je liefde,
je genegenheid;
met heel je verstand
vol hartstocht, 
in alles wat je doet,
Hem aanbidden. 

Neerknielen,
overgave: 
Heer, ik aanbid U!
Ik aanbid U!
Ik aanbid U!With all my affection - Brian Doerksen


With all my affection Met al mijn liefde
All my understanding heel mijn verstand
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
With my ev'ry action Met alles wat ik doe
All my spirit's passion  alle passie, alle hartstocht, die in mij is
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U
Lord, I worship You Heer, ik aanbid U

There's no higher call Er is geen hogere oproep
Than loving You with my life  dan U liefhebben met heel mijn leven
There's no higher ground Er is geen hogere grond
Than kneeling down before You  dan neerknielen voor U
Lord I surrender                            Heer, ik geef me over
I worship                                       Ik aanbid


There’s no higher call …
Er is geen hogere oproep …

Welke oproep er ook klinkt, of door wie dan ook, niets is belangrijker, niets is van meer waarde, dan de oproep om Hem lief te hebben boven alles.
Hoe de wereld ook roept en trekt; wat zij ook aanbiedt, of showt, waarmee ze je ook probeert te verleiden en te verlokken, de oproep om Hem lief te hebben boven alles, klinkt boven alles uit.
Hem liefhebben met heel je leven, met alle liefde die je hebt,  met heel je verstand, in alles wat je doet en met alle passie en hartstocht die in je is.
Liefhebben wat Hij liefheeft.
Haten wat Hij haat.
Wat Hem vreugde schenkt voor en boven alles.
Laten wat Hem pijn en verdriet doet.


There’s no higher ground …
Er is geen hogere grond …

De plaats waar je neerkniel voor Hem is de hoogste plaats, het hoogste terrein, de hoogste grond.
Het is de beste plaats voor elke situatie en in elke omstandigheid.
Het is de beste plaats om vanuit te leven.
Het is de beste plaats om alles te kunnen (over)zien.
Het is de beste plaats om vanuit te strijden.
Het is de beste plaats om te overwinnen.
Het is de beste plaats voor ...  alles.


Leven vanuit deze oproep.
Leven vanaf deze hoge grond.
Neerknielen en jezelf overgeven aan Hem.
Iedere dag …

Opnieuw …
… en opnieuw, …
… … en opnieuw …

There's no higher call
Er is geen hogere oproep

Than loving You with my life
dan U liefhebben met heel mijn leven

There's no higher ground
Er is geen hogere grond

Than kneeling down before You
dan neerknielen voor U

Lord I surrender
Heer, ik geef me over

                                                                 I worship
                                                                 Ik aanbid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten