zondag 10 januari 2016

Live God's way ...

De vraag, die vanuit het boekje 'Love is ...' naar mij toekomt is: 'Wat gebeurt er als we op Gods manier leven?'
Daaraan gekoppeld zijn de woorden uit Galaten 5:19-23, waar heel duidelijk de verschillen staan tussen een levenswandel door de Geest en een zelfzuchtige levenswandel; de vrucht van de Geest tegenover de wat voortkomt uit ons zelfzuchtige ik.

Aan de vrucht kent men de boom ...


God's manier

Als we op God's manier 
ons leven leven,
zal het als bomen in een boomgaard
op tijd zijn vrucht geven.

Liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als we op God's manier
ons leven leven,
zal het Hem alle lof en eer,
die Hij waard is, geven.


N.a.v.  het stukje ‘Live God's way’ uit >> ‘Love is …’ – Promise Journal


Geen opmerkingen:

Een reactie posten