donderdag 14 mei 2015

Hemelvaart - Feest van Uitzien en Verwachten


Terug naar de Vader,
terug naar de plaats
vanwaar Hij kwam.

Nog even staren ze naar boven,
nog een laatste blik op Hem,
die hen zo lief en dierbaar was.

Nog een laatste woord van de engelen,
nog een laatste woord ter bemoediging,
nog een laatste woord en zij gingen heen.

Biddend en verwachtend,
uitziende naar Hem die komen zou.
Biddend en wachtend
op de Trooster, die Hij had beloofd.


'Mannen van Galilea, 
wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus is van jullie weggenomen en naar de hemel gegaan,
maar zoals jullie Hem hebben zien opstijgen,
zo zal Hij ook terugkomen.
Toen daalden ze de berg af 
en gingen naar Jeruzalem.
...
Zij allen bleven voortdurend met elkaar bidden,
samen met enkele vrouwen, onder wie Maria,
de moeder van Jezus en Zijn broers.'

Handelingen 1:11,12a,14


Hemelvaart,
feest 
van 
Uitzien en Verwachten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten