zondag 25 januari 2015

De Heer is ...

Iedere week krijg ik de Oppepper binnen van Koos en Maria Stenger van Actief*; deze keer stond er iets in dat ik heel graag wil delen.


De Heer is mijn onderwijzer;
de weg naar de wijsheid zal ik niet kwijtraken.
Hij leidt mij op nederige paden van ervaring
en heeft elke dag weer een nieuwe les voor mij.
Hij kent de weg naar de bron van het onderricht
en toont mij stap voor stap hoe mooi de waarheid is. 
De wereld is een prachtig, door Hem geschreven boek,
en Hij toont mij voorzichtig iedere bladzijde.
Wat ben ik telkens weer dankbaar als ik Zijn woorden begrijp
en zie hoe Hij mij meevoert naar de toppen van de wijsheid.
Ook in het duister loopt Hij naast mij;
juist dan fluistert Hij tot mijn hart.
De reis valt mij soms zwaar, maar nooit is het hopeloos,
want ondanks mijn gemodder blijft God geduldig.
Altijd weer houdt Hij rekening met mijn zwakheden,
en Hij helpt mij om de waarheid door mijn tranen heen te begrijpen.
Voorzeker leidt Hij mij dagelijks met vreugde en pijn
naar de volmaakte kennis van Zijn liefde. 


Vrij bewerkt naar een schrijven van Henry Van Dyke
>> Koos en Maria Stenger - Actief
Met toestemming

1 opmerking: