donderdag 26 juni 2014

Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...    (102)

Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken.

Psalm 2:12


Als ik mijn bescherming zoekt bij de Heer, ben ik gelukkig omdat:

Hij beschermt mij; Hij is een schild, een rots, een vesting, een toevlucht. (Ps. 3)
Hij geeft mij rust en veiligheid. (Ps. 4)
Hij zegent mij, en beschermd mij liefdevol als een schild. (Ps. 5)
Hij bevrijdt mij mits ik oprecht ben; Hij is een rechtvaardige Rechter.  (Ps. 7)
Hij laat mij niet in de steek.(Ps. 9)
Hij is betrouwbaar. (Ps. 12)
Hij is liefdevol, brengt redding en vreugde. (Ps. 13)
Hij geeft goede raad; Hij is aan mijn zijde en wijst mij de weg naar het leven. (Ps. 16)
Hij geeft antwoord, schenkt aandacht aan mijn woorden; Hij luistert naar wat ik te zeggen heb. (Ps. 17)
Hij is mijn sterkte, mijn bolwerk, mijn machtige bevrijder;
Hij hoort mij, helpt mij en houdt mij staande; Hij is sterk als een rots, geeft overwinning;
Hij is Volmaakt. (Ps. 18)
Zijn richtlijnen zijn volmaakt en geven levenskracht; Zijn woord is zuiver en betrouwbaar, en blijft voor altijd gelden. (Ps. 19)
Hij verhoort, verricht grote daden en brengt bevrijding. (Ps. 20)
Hij vergeeft, wijst mij de weg die ik moet gaan, geeft mij raad en ziet mij waar ik ook ben. (Ps. 32)
De hemel getuigt van Zijn wonderen; de engelen roemen Zijn trouw.
De hemel en aarde zijn van Hem, de wereld met al haar bewoners; Hij zette haar onwrikbaar vast. (Ps. 89)
Hij is koning en bekleed met het hoogste gezag, met macht en majesteit.
Hij is er vanaf het eerste begin. (Ps. 93)
Hij is de Allerhoogste God. (Ps. 97)
Eeuwig duurt Zijn liefde. (Ps. 136)
Hij kent en doorgrond mij; is voor en achter mij, ja, Zijn hand ligt op mijn schouder.
Hij weefde mij in de schoot van mijn moeder, zag mijn vormeloos begin.
Zijn gedachten zijn diep en oneindig in getal. (Ps. 139)
Alles raakt verzadigd als Hij Zijn hand opent.
Alles wat Hij doet is rechtvaardig en uit alles blijkt Zijn liefde.
Op wat Hij zeg, kun je vertrouwen. (Ps. 145)
Er is niemand bij wie ik meer bescherming vind dan bij Hem.
Er is niemand die meer om mij geeft, meer voor mij zorgt, dan Hij.
Er is niemand groter, niemand sterker, niemand machtiger dan Hij.
Ja, ik ben gelukkig, omdat ik mijn bescherming heb gevonden bij Hem.
Dank U wel, Heer God Almachtig; ik prijs Uw Naam!

1 opmerking:

  1. Geweldig om deze teksten zo achter elkaar te lezen. Hij is Heer, de Allerhoogste.

    BeantwoordenVerwijderen