Citaten

Enjoy and be Blessed!'Moed hangt niet af van de omstandigheden,
maar van de verhouding met God,
Die onder alle omstandigheden dezelfde blijft.'
Uit: In Hem geborgen
Van: Corrie ten Boom'Godvrezende mensen zijn als bomen,
met een wortelstelsel dat diep doordringt 
in de geestelijke bronnen van Gods genade.
Uit: Leven uit de Psalmen
Van: Warren Wiersbe


'Om te groeien in geloof, moeten wij in omstandigheden komen
waarin wij gedwongen worden ons uit te strekken
naar de Bron van onze kracht.

Zo wordt ons geestelijk inzicht geoefend
en zo ontdekken wij nieuwe dimensies van onze God.'
Uit: Leven in vreugde
Van: Corrie ten Boom


'Het mooie van bidden is dat je een wereld verlaat 
waarin je niet in staat bent om iets te doen 
en Gods rijk binnengaat waar alles mogelijk is.'
Corrie ten Boom


'Het geheim van verandering is focus.
Niet de focus op vechten tegen het oude,
maar op het bouwen aan het nieuwe.'
Socrates


'Leid mij voortdurend, Vader.
En wanneer lijden deel uitmaakt van de weg, 
herinnert U mij er dan aan 
dat dit ook bedoeld is om U te verheerlijken.
Dank U, dat U mijn Helper bent.'
Uit: Leven in vreugde
Van: Corrie ten Boom


'Zeg telkens als de omstandigheden zwaar op je drukken: 
‘Spreek Heer,’ 
en neem de tijd om te luisteren.'
Oswald Chambers


'Soms is het gevoel dat men heeft,
afhankelijk van de richting waarin men kijkt.'
Uit: Van kaft tot kaft
Van: Warren Wiersbe


'Een dorstig mens houdt zijn beker stil onder de kraan.
Als hij teveel beweegt gaat alles er naast.
Zo is het ook met het menselijke hart.
Het hart dat tot de rand gevuld moet worden met heilige vreugde 
moet heel stil gehouden worden.'
George Seaton Bowes


'Niemand heeft ooit God gediend door dingen morgen te doen. 
We eren Christus door wat we vandaag doen.'
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


'Dank God dat je in de hitte van de beproeving geschikt gemaakt bent 
om de stralen van Zijn heerlijkheid te zien.'


'Als het gevoel wegvalt, blijft de belofte.'
Elisabethbode


'Ten diepste betekent ‘thuiskomen’ voor mij
dat ik stap voor stap op wegging naar de Ene,
die mij met open armen opwacht
en mij in eeuwige omhelzing wil vasthouden.'
Henry Nouwen


Vertrouwen op Gods onfeilbare liefde ...

'Loslaten is niet hetzelfde als opgeven. 
Het is vertrouwen dat God doet wat Hij moet doen.'
Uit: Verdwaalde ster
Van: Francine Rivers


'Stormen zijn de leraren van het geloof,
en bliksem openbaart de waarheid ervan.'
Uit: Elke morgen nieuw
Van: Charles Spurgeon


‘Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever.’
Bonhoeffer


'… kijk met het oog van het geloof door het venster van gebed.'
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


‘Het vuur van vervolging kan de koorden die u aan Hem binden, niet verbranden.
U bent veilig.
Spoedig zult u bij de verheerlijkten zijn.’
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


'Gods woord is de kern van het leven van elke vrouw die God liefheeft  ...'
zelfs van de drukbezette vrouw.
Uit: Dagboek 'Een vrouw naar Gods hart'
Van: Elisabeth George'Wie niet iedere dag de weg naar de bron gaat,
zal hem 's nachts niet kunnen vinden.'
Indische spreuk


'Liefde moet met liefde worden gevoed.
De kern van onze liefde voor God is Zijn liefde voor ons.'
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


'Onze dagelijkse problemen zijn het materiaal
waaruit God Zijn wonderen bouwt.'
Corrie ten Boom


'Waar ook maar een hart is dat overloopt van smart,
een lip die trilt van pijn,
een diepe kreun
of een berouwvolle zucht
– daar staat het hart van Jaweh open.'
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


'Wees mijn banier, o Heer; 
verdediger van mijn ziel.'
Uit: De zilvermijn
Van: Kristen Heitzmann


'Het enige 'verkeerde' tijdstip dat je zou kunnen kiezen 
om tijd met God door te brengen is geen tijdstip.'
Uit: Een vrouw naar Gods hart
Van: Elizabeth George


'Een enkel moment van vreugde kan de dorst lessen.
Een vriendelijk gebaar, hoe klein ook,
is als een druppel genade uit de hemel.'
Uit: De erfenis van Rose
Van: Kristen Heitzmann


'Ik zei tot de man die stond bij de ingang van het nieuwe jaar: 
'Geef mij een licht opdat ik veilig
het onbekende tegemoet kan treden.  
Maar hij antwoordde: 
'Ga de duisternis in en leg je hand in de hand van God, 
dat is beter voor je dan licht en veiliger dan de bekende weg.'
Nieuwsbrief SestraVrouw


'Help me voor ogen te houden, Heer, 
dat er vandaag niets zal gebeuren
wat U en ik samen niet aankunnen.'
Uit: Zet een geranium op je hoed...
Van: Barbara Johnson


'Een christen is als rijpend koren, 
hoe rijper hij wordt, hoe dieper hij buigt.'
Uit: Elisabeth Bode


'God kan alles wat Hij wil, 
maar God wil niet alles wat Hij kan.'
Aad van de Sande   


'God maakte rimpels om te laten zien waar je lach heeft gezeten.'
Uit: Zet een geranium op je hoed en wees blij 
Van B. Johnson'Soms is het leven zo moeilijk dat je niet meer kunt doen 
dan de volgende stap zetten.
Wat die ook is, zet hem. 
Daar zal God je tegemoet komen.'
Elisabeth Elliot


'Here God, spreek tot mijn eigen hart 
en geef mij dat ik Uw heilige wil moge kennen 
en de vreugde daarin te wandelen.'
Uit: 5 kruisen in de jungle
Van: E. Elliott'Gras groeit niet door er aan te trekken.'
een priester


'Who kneels before God, can stand before anyone.'
Mij onbekend


'God laat dingen toe die Hij haat, 
om iets tot stand te brengen waar Hij van houdt.'
Joni Eareckson Tada


'I know God won’t give me anything I can’t handle, 
I just wish He didn’t trust me that much.'
Mother Theresa


'De Mensenzoon zal worden uitgeleverd
aan mensen die Hem zullen doden, 
maar op de derde dag
zal Hij door God worden opgewekt.'
Uit: Mattheüs 17:22
Van: Jezus Christus, Gods Zoon


'Volharding is niet alleen maar de kracht om het lijden te dragen, 
maar om het in heerlijkheid om te zetten.'
William Barday


'Vader God, help mij om Uw liefde te voelen 
voor ieder mens die op mijn pad komt 
en maak het zo, dat beide conversaties, 
die van mijn mond en die van mijn hart, waar zijn.'
Uit: Puur
Van: Donald Miller


'De zucht van een ware christen is gebed.'
Maarten Luther


'Peace is not the absence of trouble.
Peace is the presence of God.'
Mij onbekend


'Dat zorgen als vogels boven je hoofd vliegen
dat kun je niet veranderen, 
maar dat ze nesten bouwen in je haar,
dat kun je voorkomen.'
Uit: Vals getuige
Van: Randy singer


'Dierbaar, rusteloos hart, wees stil, 
want vrede is de glimlach van God.
Zijn liefde kan ieder hartzeer en iedere fout doen vervagen.
Heb lief, heb lief, heb lief 
en laat je op Zijn vleugelen dragen.'
Edith Willis Linn


'Dat een vonkje van Gods geest onze  harten mag doen ontvlammen 
om ons te reinigen, te louteren en te verootmoedigen, 
zodat wij onze opdracht weer kunnen vervullen.'
Mij onbekend


'Het belangrijkste is, dat het belangrijkste het belangrijkste blijft.'
Uit: Zet een geranium op je hoed en wees blij
Van: Barbara Johnson


'Mijn ziel verlangt naar U, 
omdat U mijn ziel gereed maakt om U te ontvangen, 
door dat verlangen Zelf aan te wakkeren.'
Augustinus


'Opnieuw zult u zich over ons ontfermen, 
U zult onze schuld tenietdoen, 
al onze zonden verwijzen naar de bodem van de zee.'
Micha 7:19


'Toen je nog klein was, 
dicht bij mijn beschermende hand, 
dekte ik je toe met dekens.
Maar nu je zoveel ouder bent 
en buiten mijn bereik, 
vouw ik mijn handen 
en bedek je met gebed.
Uit: Zet een geranium op je hoed en... 
Van: Barbara Johnson'Gebroken en volmaakt.
Volmaakt werd gebroken.
Gebroken volmaakt.'
Uit: Gebroken volmaakt
Van: Rita Klapwijk


'Zo zeker als de zon schijnt op deze aarde, 
zo zeker zendt God de stralen
van Zijn Licht en Zijn Liefde naar mij uit, 
opdat ik ze in mijn hart zal ontvangen, 
om mij erin te verblijden.'
Uit: Gods beste geheimen
Van: Andrew Murray


'Hoe zelden wordt begrepen dat, 
tenzij wij tijd genoeg nemen met God 
opdat Zijn licht schijne in de diepten van ons hart, 
het voor ons vergeefs is om te verwachten 
dat Zijn onmetelijke liefde ons hart kan binnendringen 
en ons leven vullen.'
Uit: Gods beste geheimen
Van: Andrew Murray


'I believe in the sun even when it is not shining.
I believe in love even when I do not feel it.
I believe in God even when He is silent.'
Mij Onbekend


'Onze overwinningen brengen God veel grotere vreugde, 
dan onze mislukkingen Hem teleurstellen.'
Uit: God op Zijn woord vertrouwen
Van: Beth Moore


'Laat het verleden over aan de genade van God.
Het heden aan de liefde van God 
en de toekomst aan de goedgunstigheid van God.'
Uit: Een muur van water 
Van: E. Gibson'O, God, maak ons Uw liefde in hemelse kracht bekend 
en laat dit volledig bezit nemen van ons.'
Uit: Gods beste geheimen
Van: Andrew Murray


'Jouw leven is Mijn sterven waard aan een Romeinse dwarsbalk.
Dat vindt Hij die met Zijn pink de Grand Canyon kan uitgraven.'
 Uit: Zijn naam is Jezus
Van: Max Lucado


'Deze gewoonte (Gods woord gebruiken in onze gebeden)
vermeerdert ons geloof, 
brengt ons Gods beloften in herinnering 
en brengt ons in overeenstemming met  Gods wil.'
Uit: Gods beste geheimen
Van: Andrew Murray'Opwekking begint
wanneer mensen stoppen over andermans zonden te praten
en hun eigen zonden gaan belijden.'  
© Mij onbekend


'Tijd met God is geen verloren tijd.'
Corrie ten Boom


'Al uw gebeden worden in de hemel opgeslagen 
en zelfs als ze niet direct worden verhoord,
zullen ze niet worden vergeten.
Verliest de moed dus niet.'
Blijf bidden.
Uit: Nieuw elke morgen
Van: Charles Spurgeon


'Juist het gebrek aan pracht en praal
maakte het eerste kerstfeest zo schitterend.'
Max Lucado


'De liefde voor de Heer is geen zaak van emoties.
Het is een kwestie van gehoorzaamheid.'
Uit: Paulus
Van: W. WangerinGeen opmerkingen:

Een reactie posten