donderdag 17 oktober 2013

Worn - Versleten ...I’m Tired I’m worn
My heart is heavy
From the work it takes
To keep on breathing
I’ve made mistakes
I’ve let my hope fail
My soul feels crushed
By the weight of this world

And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause I’m worn

I know I need to lift my eyes up
But I'm too weak
Life just won’t let up
And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause I’m worn

My prayers are wearing thin
Yeah, I’m worn
Even before the day begins
Yeah, I’m worn
I’ve lost my will to fight
I’m worn
So, heaven come and flood my eyes

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause all that’s dead inside will be reborn

Though I’m worn
Yeah I’m worn


Mijn hart werd diep geraakt door dit nummer.
Aan de ene kant werd ik meegenomen in de pijn en het verdriet van het gevoel op te zijn, niet meer verder te kunnen, versleten te zijn, en aan de andere kant zou ik iedereen die zich zo voelt in mijn armen willen nemen en willen troosten en bemoedigen.
Dan zou ik willen dat één woord, één gebed genoeg zou zijn om een einde te maken aan deze gevoelens, aan de situatie waar men zich in bevindt.
Maar uit ervaring weet ik ook dat het soms nodig is om ook door de dalen heen te gaan, omdat er lessen liggen verscholen in de diepe putten van niet meer verder kunnen.
Juist daar kan en wil God laten zien wie Hij is en wil zijn.
De Almachtige, Degene, die alles vast in handen heeft als ook de liefdevolle en troostende Vader, als Degene die kracht geeft, maar ook draagt, Degene die hoop geeft en bemoedigd.


Soms ligt er troost
in het vinden van herkenning
in de woorden van een lied.
Kun je even je tranen
de vrije loop laten
en komt er even ruimte
in alle gevoelens van verdriet.

Soms ligt er troost
in de tranen die hun weg vinden
door de klanken van de muziek.
Herkenning doet je weten
ik ben niet alleen,
er is Iemand die de oplossing heeft
voor elke problematiek.

Soms ligt er troost
in het uitspreken, uitzingen,
van hoe je je voelt.
Geeft het lucht om zo
uiting te geven
aan wat er in je leeft
en wat je allemaal bedoelt.

Soms ligt daarin al een beetje troost;
misschien genoeg om je hoofd omhoog te richten
naar Degene die voor jou wilt zorgen,
je nieuwe kracht wilt geven en je leven verlichten.

Gebrokenen van hart
vinden bij Hem genezing;
wie moe is, beurt Hij op
en geeft Hij nieuwe kracht.
Wie in het nauw zit,
geeft Hij ruimte;
wie Hem aanroept hoort Hij,
ook in het duister van de nacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten