zondag 17 maart 2013

Zuiver als gelouterd zilver

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...   (65)

Op wat de Heer zegt, kun je aan.
Zijn woorden zijn zuiver als zilver, als zilver in de oven gelouterd, tot zevenmaal toe.

Psalm 12:7

Wij mensen zijn niet al te betrouwbaar als het gaat om wat wij beloven of wat wij zeggen.
We bedoelen het vaak zo goed, maar als het aankomt op de uitvoering, dan schieten we menigmaal tekort.
En met de waarheid nemen we het ook niet altijd even nauw.
Een leugentje of een beetje verdraaien omdat ons dit beter uitkomt glipt soms voor we het soms beseffen over onze lippen.
Nee, over het algemeen genomen kun je wel zeggen dat men niet echt op onze woorden aankan, hoe goed we het soms ook bedoelen.

Hoe anders is dat met de woorden van de HEER.
Op Zijn woorden kunnen we aan.

‘Zijn woorden zijn zuiver als zilver,’ zegt David, ‘als zilver in de oven gelouterd, tot zevenmaal toe.’
Niet als zilver dat eenmaal gezuiverd is in de oven, niet tweemaal of driemaal, nee, gezuiverd tot wel zevenmaal toe!
Reken maar dat zilver dat zeven keer in de oven is geweest geen enkele onzuiverheid meer bevat, maar zuiverder is dan zuiver.
En zo spreekt David over Gods woorden.
Met andere woorden, als God spreekt, als Hij wat zegt, wat belooft, dan kun je er voor 100 % zeker van zijn dat er gebeurt wat Hij heeft gezegd, dat het waar is wat Hij heeft gezegd of dat het rechtvaardig is wat Hij heeft gezegd of zegt.

Het is voor ons mensen niet voor te stellen dat iemand alles doet wat hij zegt, iedere belofte nakomt, ieder woord dat over zijn lippen komt waarheid is of gerechtvaardigd.
Maar Zijn woorden zijn dat wel.

Van welk een grootheid getuigt dit niet en tegelijk welk een bemoediging ligt hier niet in.
Er zijn, behalve dat we geboren worden en eenmaal zullen sterven, niet veel zekerheden in ons leven, maar dit is er ook één: God is betrouwbaar; op Zijn woorden kun je aan.
Zijn woorden zijn waar.
Zijn beloften komen uit.

Het woord van de HEER is zuiver,
altijd blijft het gelden.
De uitspraken van de HEER zijn betrouwbaar,
hun juistheid valt niet te betwisten.
Ze zijn begerenswaardiger dab goud,
dan het allerzuiverste goud;
ze zijn zoeter dan honing,
dan honing, zo uit de raat.
Psalm 19:10,11

Eeuwig, HEER, houdt Uw woord stand,
het is vastgelegd in de hemel,
van geslacht tot geslacht gaat Uw trouw.
Psalm 119:89

O, Uw woord heeft de toets van het leven doorstaan,
ik heb het lief, ik ben Uw dienaar.
Psalm 119:140

Ik zal neerknielen, mijn gezicht naar Uw heiligdom,
en U prijzen om Uw liefde, om Uw trouw.
Want U doet Uw woord gestand,
U houdt Uw Naam in ere.
Psalm 138:2


Geen opmerkingen:

Een reactie posten